Viden om fremmedsprog
Det Nationale Center For Fremmedsprog
ncff.dk

Kortlægning af Fremmedsprog i Uddannelsessektoren

Epinion for Det Nationale Center for Fremmedsprog

Formålet med denne undersøgelse er at bidrage til et mere informeret grundlag for beslutninger inden for fremmedsprogsområdet på alle niveauer. Undersøgelsen viser via en fremskrivning af status quo, hvordan lærerdækningsmulighederne inden for fremmedsprog i folke og gymnasieskolen vil se ud de næste tyve år.

Analysen peger på mange interessante områder, problematikker og potentielle mangelsituationer selv under den konservative status quo forudsætning. Den peger på store regionale forskelle og interessante forskelle inden for de forskellige fremmedsprogsfag, og den nuancerer udsagn om, at der bliver lærermangel i fremmedsprog. Det er vores håb, at den kan danne et bedre grundlag for kommende diskussioner om og beslutninger om, hvordan det kan sikres, at ambitionerne i Strategi for styrkelse af fremmedsprog i uddannelsessystemet kan indfries.

Undersøgelsen er lavet af Epinion for Det Nationale Center for Fremmedsprog

 

Analyser & anbefalinger Arbejdsmarked Sprogstrategisk arbejde Brobygning Kinesisk Tysk Spansk Engelsk Fransk Italiensk Videregående uddannelser Grundskole Ungdomsuddannelser Sproguddannelser Uddannelsespolitik

Relateret materiale

Fremmedsprog, forandring og forankring
En videns- og erfaringsopsamling fra et kompetenceudviklingsprojekt
Marts 2024
Digitale sprogværktøjer
En hjælper i elevernes læreproces og sprogpraksis
Februar 2024
Verdensborger
Globalt udsyn og kulturel indsigt
Februar 2024
Digitale læremidler til udvikling af interkulturel kommunikativ kompetence
9 anbefalinger til fremmedsprogsundervisningen i udskolingen
December 2023
Tværsproglighed i læreruddannelsen 2
Inspirationsmateriale til sproglærere i grundskolen
November 2023
Tværsproglighed i læreruddannelsen 1
Inspirationsmateriale til sprogundervisere i læreruddannelsen
November 2023
Introduktion til Den Fælles Europæiske Referenceramme for Sprog
Praktiske eksempler på brug og opgaver til inspiration i fremmedsprogsundervisningen
November 2023
Pixi: Elevperspektiver på fremmedsprog fra grundskole til gymnasium
En motivations- og barriereanalyse
Oktober 2023
Elevperspektiver på fremmedsprog fra grundskole til gymnasium
En motivations- og barriereanalyse
Oktober 2023
Tyskfagets udvikling gennem de sidste 10 år
En databaseret undersøgelse af tyskfagets udvikling 2012-22 i grundskolen, på ungdomsuddannelserne og på de videregående uddannelser
August 2023
Sprogcoaching
Marts 2023
Motivation for fremmedsprog
og FN's Verdensmål for bæredygtig udvikling
Marts 2023
Styrk fremmedsprog
go digital mit technologia für Unterricht en langue étrangère
September 2022
Frem dit sprog
Digitale værktøjer i sprogfagene
September 2022
Franskfagets udvikling gennem de sidste 10 år
En databaseret undersøgelse af franskfagets udvikling 2012-21 i grundskolen, på ungdomsuddannelserne og på de videregående uddannelser
August 2022
Akademisk literacy
- i engelsk, fransk, spansk og tysk i et brobygningsperspektiv
Juni 2021
Overgange og brobygning i fremmedsprogsfagene
En vifte af muligheder
Maj 2021
Gevinster for fremmedsprog som tillægskompetence - Fællesrapport
Positive effekter for arbejdsliv og karriere set fra et medarbejderperspektiv
Marts 2021
Gevinster ved fremmedsprog som tillægskompetence
Positive effekter for arbejdsliv og karriere - DM-undersøgelse
Februar 2021
Fremmedsprog i og til et arbejdsliv
En afdækning af behov for tysk og/eller fransk i private virksomheder og offentlige institutioner
Januar 2021
Spansk som Fremmedsprog i Danmark
En behovsanalyse af fagets videreudvikling i et brobygningsperspektiv
November 2020
Kvalitetsudvikling i tysk, fransk, spansk og engelsk i et brobygningsperspektiv
Fire behovsundersøgelser blandt fremmedsprogsundervisere i det danske uddannelsessystem
November 2020
Gevinster ved fremmedsprog som tillægskompetence
Positive effekter for arbejdsliv og karriere - DDD-undersøgelse
November 2020
Fremmedsprog i og til et arbejdsliv
En afdækning af, hvilke behov for hvilket tysk og/eller fransk private virksomheder og offentlige institutioner har
September 2020
Gevinster ved fremmedsprog som tillægskompetence
Positive effekter for arbejdsliv og karriere - JA-undersøgelse
September 2020
Kvalitetsudvikling og efteruddannelse i et brobygningsperspektiv
En behovsanalyse i faget tysk
August 2020
Kvalitetsudvikling og efteruddannelse i et brobygningsperspektiv
En behovsanalyse i faget fransk
August 2020

Relaterede emner

Arbejdsmarked
Find materialer om fremmedsprog i relation til arbejdsliv og karriere.
Sprogstrategisk arbejde
Hent viden fra rapporter og projekter til strategisk arbejde, som styrker sprogene i skolen. Det kan fx være gennem fagdidaktisk kompetenceudvikling og etablering af tværsproglige læringsfællesskaber for sproglærere eller gennem lokale eller kommunale fremmedsprogsstrategier, der løfter sprogfagene.
Brobygning
Find materialer om samarbejder mellem sprogfagene og mellem uddannelsesniveauer.
;