Viden om fremmedsprog
Det Nationale Center For Fremmedsprog
ncff.dk

Motivation for fremmedsprog

og FN's Verdensmål for bæredygtig udvikling

Et tværsprogligt projekt, der udvikler elevernes sproglige og interkulturelle læring 

Materialet er henvendt lærere, som ønsker at arbejde både med interkulturel forståelse og sprogindlæring - her med fokus på FN’s Verdensmål. Det består af en kort indføring i teorien og konkrete forløb til henholdsvis engelsk-, fransk- og tyskundervisningen i udskolingen.

Forfatterne giver via tekst og screencasts en kort og præcis indflyvning til den teori, som forløbene bygger på. Derefter præsenteres emnet via en kortfilm om FN’s Verdensmål nr. 11: Bæredygtige byer. Efter den grundlæggende introduktion gives eksempler på undervisningsplaner i de tre fag, som hver er understøttet af en tilhørende lærervejledning. Der er også lavet PowerPoint-præsentationer til hvert forløb. De kan downloades og tilpasses.

Inspirationsmaterialet og de seks forløb er udarbejdet af Lone Krogsgaard Svarstad, Jette von Holst-Pedersen, Catherine Watson, Helene Ae Hee Bang Appel og Stephanie Kim Löbl fra læreruddannelsen på Københavns Professionshøjskole i 2022. Forløbene er afprøvet i praksis på to skoler i samarbejde med 12 lærere. 

 

Et samarbejde mellem

Inspirationsmaterialer Mundtlighed Interkulturel kompetence Fransk Engelsk Tysk Grundskole Udskoling Kulturforståelse Tværsproglighed Interkulturalitet Tasks Chunks Globalt medborgerskab Verdensmål Forløb Kulturmøde Motivation

Relateret materiale

Fremmedsprog, forandring og forankring
En videns- og erfaringsopsamling fra et kompetenceudviklingsprojekt
Marts 2024
Faglig Kommunikation i Engelsk
Et forløb om activism
Marts 2024
Verdensborger
Globalt udsyn og kulturel indsigt
Februar 2024
Digitale sprogværktøjer
En hjælper i elevernes læreproces og sprogpraksis
Februar 2024
Digitale læremidler til udvikling af interkulturel kommunikativ kompetence
9 anbefalinger til fremmedsprogsundervisningen i udskolingen
December 2023
Tværsproglighed i læreruddannelsen 2
Inspirationsmateriale til sproglærere i grundskolen
November 2023
Tværsproglighed i læreruddannelsen 1
Inspirationsmateriale til sprogundervisere i læreruddannelsen
November 2023
Elevperspektiver på fremmedsprog fra grundskole til gymnasium
En motivations- og barriereanalyse
Oktober 2023
Pixi: Elevperspektiver på fremmedsprog fra grundskole til gymnasium
En motivations- og barriereanalyse
Oktober 2023
Didaktisk håndbog om mundtlighed
– for universitetsundervisere i fremmedsprog
September 2023
Sprogcoaching
Marts 2023
Styrk fremmedsprog
go digital mit technologia für Unterricht en langue étrangère
September 2022
Frem dit sprog
Digitale værktøjer i sprogfagene
September 2022
Kortlægning af Fremmedsprog i Uddannelsessektoren
Epinion for Det Nationale Center for Fremmedsprog
December 2021
Akademisk literacy
- i engelsk, fransk, spansk og tysk i et brobygningsperspektiv
Juni 2021
Sprogligt boost i tysk
Et nyskabende samarbejde mellem læreruddannelse og universitet
Juni 2021
Gevinster for fremmedsprog som tillægskompetence - Fællesrapport
Positive effekter for arbejdsliv og karriere set fra et medarbejderperspektiv
Marts 2021
Gevinster ved fremmedsprog som tillægskompetence
Positive effekter for arbejdsliv og karriere - DM-undersøgelse
Februar 2021
Kvalitetsudvikling i tysk, fransk, spansk og engelsk i et brobygningsperspektiv
Fire behovsundersøgelser blandt fremmedsprogsundervisere i det danske uddannelsessystem
November 2020
Gevinster ved fremmedsprog som tillægskompetence
Positive effekter for arbejdsliv og karriere - DDD-undersøgelse
November 2020
Gevinster ved fremmedsprog som tillægskompetence
Positive effekter for arbejdsliv og karriere - JA-undersøgelse
September 2020

Relaterede emner

Mundtlighed
Styrk elevernes lyst og motivation til at tale sproget og deltage i den mundtlige del af undervisningen.
Interkulturel kompetence
Gennem fremmedsprog bliver vi klogere på andre kulturer og andre befolkningers måde at leve på.
;