Viden om fremmedsprog
Det Nationale Center For Fremmedsprog
ncff.dk

Franskfagets udvikling gennem de sidste 10 år

En databaseret undersøgelse af franskfagets udvikling 2012-21 i grundskolen, på ungdomsuddannelserne og på de videregående uddannelser

NCFF ønsker med denne statusrapport at give en databaseret status på franskfaget på tværs af de uddannelsessektorer, hvor fransk udbydes som fag. Rapporten indeholder data på fransk i grundskolen, på ungdomsuddannelserne og på de videregående uddannelser igennem de sidste 10 år, og rapportens datamateriale kan dermed tegne et samlet billede af franskfagets kvantitative status i det danske uddannelsessystem.

Der er til rapporten et tilhørende tabelmateriale, hvor det talmateriale, der f.eks. kun præsenteres i diagrammer i rapporten, kan findes, ligesom der sidst i rapporten findes et metode- og kildeafsnit, afsnit 6, hvor der er redegjort for metoder og datakilder.

 

Analyser & anbefalinger Sprogstrategisk arbejde Fransk Grundskole Ungdomsuddannelser Videregående uddannelser

Relateret materiale

Relaterede emner

Sprogstrategisk arbejde
Hent viden fra rapporter og projekter til strategisk arbejde, som styrker sprogene i skolen. Det kan fx være gennem fagdidaktisk kompetenceudvikling og etablering af tværsproglige læringsfællesskaber for sproglærere eller gennem lokale eller kommunale fremmedsprogsstrategier, der løfter sprogfagene.
;