Fremmedsprog, forandring og forankring
En videns- og erfaringsopsamling fra et kompetenceudviklingsprojekt
Marts 2024
Digitale læremidler til udvikling af interkulturel kommunikativ kompetence
9 anbefalinger til fremmedsprogsundervisningen i udskolingen
December 2023
Pixi om Mundtlighed
Inspiration til at arbejde med elevernes mundtlige sprogfærdighed
November 2023
Pixi om Interkulturel kommunikativ kompetence
Inspiration til at arbejde med interkulturel kommunikativ kompetence
November 2023
Pixi om Funktionel grammatik
Inspiration til at arbejde ud fra en funktionel tilgang til grammatik
November 2023
Pixi om Ordforrådstilegnelse
Inspiration til arbejdet med ordforråd i fremmedsprogsundervisningen
November 2023
Pixi om Flersprogethed
Inspiration til at arbejde med flersprogethed
November 2023
Tværsproglighed i læreruddannelsen 2
Inspirationsmateriale til sproglærere i grundskolen
November 2023
Introduktion til Den Fælles Europæiske Referenceramme for Sprog
Praktiske eksempler på brug og opgaver til inspiration i fremmedsprogsundervisningen
November 2023
Elevperspektiver på fremmedsprog fra grundskole til gymnasium
En motivations- og barriereanalyse
Oktober 2023
Pixi: Elevperspektiver på fremmedsprog fra grundskole til gymnasium
En motivations- og barriereanalyse
Oktober 2023
Tyskfagets udvikling gennem de sidste 10 år
En databaseret undersøgelse af tyskfagets udvikling 2012-22 i grundskolen, på ungdomsuddannelserne og på de videregående uddannelser
August 2023
Motivation for fremmedsprog
og FN's Verdensmål for bæredygtig udvikling
Marts 2023
Franskfagets udvikling gennem de sidste 10 år
En databaseret undersøgelse af franskfagets udvikling 2012-21 i grundskolen, på ungdomsuddannelserne og på de videregående uddannelser
August 2022
Kortlægning af Fremmedsprog i Uddannelsessektoren
Epinion for Det Nationale Center for Fremmedsprog
December 2021
Overgange og brobygning i fremmedsprogsfagene
En vifte af muligheder
Maj 2021
Spansk som Fremmedsprog i Danmark
En behovsanalyse af fagets videreudvikling i et brobygningsperspektiv
November 2020
Kvalitetsudvikling og efteruddannelse i et brobygningsperspektiv
En behovsanalyse i faget tysk
August 2020
Kvalitetsudvikling og efteruddannelse i et brobygningsperspektiv
En behovsanalyse i faget fransk
August 2020