Viden om fremmedsprog
Det Nationale Center For Fremmedsprog
ncff.dk

Akademisk literacy

- i engelsk, fransk, spansk og tysk i et brobygningsperspektiv

Dette er en afrapportering af hovedkonklusionerne i projektet Akademisk literacy i et brobygningsperspektiv, der blev udført fra marts 2020 til og med juni 2021 med støtte fra NCFF. Undersøgelsen fokuserer på skrivning og læsning i 3.g. på stx og første år på universitetet inden for sprogene engelsk, fransk, spansk og tysk. Formålet med projektet er at undersøge overgangen for sprogfagene fra stx til universitetet med udgangspunkt i følgende spørgsmål:

1. Hvordan bør universitetsstudierne i fremmedsprog tage højde for det niveau, de nye studerende bringer med sig fra gymnasiet?

2. Hvordan kan den akademiske literacy i gymnasiets sprogfag styrkes mhp. overgangen til universitetsstudier?

Undersøgelsen beskrives bedst som en række casestudier for hvert af de fire sprog, hvor analyse af en række datatyper indgår (dokumentanalyser af læreplaner, vejledninger og studieordninger; interviews med lærere, undervisere, elever og studerende; analyser af skriftlige produkter på stx- og universitetsniveau).

Inspirationsmaterialer Brobygning Spansk Engelsk Fransk Tysk Gymnasium 3.g Universitet STX HTX Universitet / sproguddannelser Sprogfærdighed Literacy Læsestrategier Skrivestrategier

Relateret materiale

Fremmedsprog, forandring og forankring
En videns- og erfaringsopsamling fra et kompetenceudviklingsprojekt
Marts 2024
Faglig Kommunikation i Engelsk
Et forløb om activism
Marts 2024
Digitale sprogværktøjer
En hjælper i elevernes læreproces og sprogpraksis
Februar 2024
Verdensborger
Globalt udsyn og kulturel indsigt
Februar 2024
Digitale læremidler til udvikling af interkulturel kommunikativ kompetence
9 anbefalinger til fremmedsprogsundervisningen i udskolingen
December 2023
Tværsproglighed i læreruddannelsen 2
Inspirationsmateriale til sproglærere i grundskolen
November 2023
Tværsproglighed i læreruddannelsen 1
Inspirationsmateriale til sprogundervisere i læreruddannelsen
November 2023
Pixi: Elevperspektiver på fremmedsprog fra grundskole til gymnasium
En motivations- og barriereanalyse
Oktober 2023
Elevperspektiver på fremmedsprog fra grundskole til gymnasium
En motivations- og barriereanalyse
Oktober 2023
Motivation for fremmedsprog
og FN's Verdensmål for bæredygtig udvikling
Marts 2023
Sprogcoaching
Marts 2023
Styrk fremmedsprog
go digital mit technologia für Unterricht en langue étrangère
September 2022
Frem dit sprog
Digitale værktøjer i sprogfagene
September 2022
Kortlægning af Fremmedsprog i Uddannelsessektoren
Epinion for Det Nationale Center for Fremmedsprog
December 2021
Sprogligt boost i tysk
Et nyskabende samarbejde mellem læreruddannelse og universitet
Juni 2021
Overgange og brobygning i fremmedsprogsfagene
En vifte af muligheder
Maj 2021
Gevinster for fremmedsprog som tillægskompetence - Fællesrapport
Positive effekter for arbejdsliv og karriere set fra et medarbejderperspektiv
Marts 2021
Gevinster ved fremmedsprog som tillægskompetence
Positive effekter for arbejdsliv og karriere - DM-undersøgelse
Februar 2021
Spansk som Fremmedsprog i Danmark
En behovsanalyse af fagets videreudvikling i et brobygningsperspektiv
November 2020
Kvalitetsudvikling i tysk, fransk, spansk og engelsk i et brobygningsperspektiv
Fire behovsundersøgelser blandt fremmedsprogsundervisere i det danske uddannelsessystem
November 2020
Gevinster ved fremmedsprog som tillægskompetence
Positive effekter for arbejdsliv og karriere - DDD-undersøgelse
November 2020
Gevinster ved fremmedsprog som tillægskompetence
Positive effekter for arbejdsliv og karriere - JA-undersøgelse
September 2020

Relaterede emner

Brobygning
Find materialer om samarbejder mellem sprogfagene og mellem uddannelsesniveauer.
;