Viden om fremmedsprog
Det Nationale Center For Fremmedsprog
ncff.dk
Læs her Hent pdf
UdgivelsesdatoSeptember 2022
Antal sider57
Skrevet af
Christian Dalsgaard
Mette Alma Kjærsholm Boie
Francesco Caviglia

Styrk fremmedsprog

go digital mit technologia für Unterricht en langue étrangère

Denne materialesamling henvender sig til fremmedsprogslærere i ungdomsuddannelserne, som interesserer sig for og gerne vil arbejde med, hvordan digitale værktøjer og praksisser kan integreres som en naturlig del af arbejdet i og med sprogfagene.

Materialesamlingen er et resultat af FREMDitSPROG-projektet ved DPU Aarhus Universitet, hvor 33 sproglærere i engelsk, tysk, fransk og spansk på stx og hhx fra otte skoler har gennemført en række undervisningsforløb med inddragelse af digitale værktøjer.

Materialesamlingen består af eksempler på inddragelse af digitale værktøjer i sprogfagene. Alle eksempler er udarbejdet af FREMDitSPROGs deltagende lærere på baggrund af gennemførte undervisningsforløb af længere og kortere varighed.

Eksemplerne udgør ikke komplette undervisningsforløb, men er derimod tænkt som inspiration til, at sproglærere kan tilrettelægge og afprøve enkelte aktiviteter eller længere forløb i sin egen undervisning.

Eksemplerne er inddelt i fire kategorier:

• At øve sprogfærdighed

• At udforske sproget

• At opdage kultur

• At deltage i kommunikation

Til materialesamlingen knytter sig den selvstændige publikation Frem dit sprog: Digitale værktøjer i sprogfagene, der har til formål at bidrage til at øge forståelsen af, hvordan digitale værktøjer spiller og kan spille en rolle i fremmedsprogsundervisningen.

Ligeledes bidrager den til at italesætte specifikke digitale værktøj som deciderede digitale sprogteknologier og herudover skabe anledning til dialog om, hvordan digitale sprogteknologier bidrager til en udvidet sprogfaglighed.

Følgende skoler har deltaget i projektet: College360 (hhx), Hjørring Gymnasium (stx), Odder Gymnasium (stx), Randers Statsskole (stx), Risskov Gymnasium, (stx), Skive College (hhx), Viby Gymnasium (stx) og Århus Statsgymnasium (stx). 

Et samarbejde mellem

Inspirationsmaterialer Digitale værktøjer Fransk Tysk Spansk Engelsk HHX STX

Relateret materiale

Fremmedsprog, forandring og forankring
En videns- og erfaringsopsamling fra et kompetenceudviklingsprojekt
Marts 2024
Digitale sprogværktøjer
En hjælper i elevernes læreproces og sprogpraksis
Februar 2024
Verdensborger
Globalt udsyn og kulturel indsigt
Februar 2024
Digitale læremidler til udvikling af interkulturel kommunikativ kompetence
9 anbefalinger til fremmedsprogsundervisningen i udskolingen
December 2023
Tværsproglighed i læreruddannelsen 2
Inspirationsmateriale til sproglærere i grundskolen
November 2023
Tværsproglighed i læreruddannelsen 1
Inspirationsmateriale til sprogundervisere i læreruddannelsen
November 2023
Elevperspektiver på fremmedsprog fra grundskole til gymnasium
En motivations- og barriereanalyse
Oktober 2023
Pixi: Elevperspektiver på fremmedsprog fra grundskole til gymnasium
En motivations- og barriereanalyse
Oktober 2023
Sprogcoaching
Marts 2023
Motivation for fremmedsprog
og FN's Verdensmål for bæredygtig udvikling
Marts 2023
Frem dit sprog
Digitale værktøjer i sprogfagene
September 2022
Kortlægning af Fremmedsprog i Uddannelsessektoren
Epinion for Det Nationale Center for Fremmedsprog
December 2021
Akademisk literacy
- i engelsk, fransk, spansk og tysk i et brobygningsperspektiv
Juni 2021
Gevinster for fremmedsprog som tillægskompetence - Fællesrapport
Positive effekter for arbejdsliv og karriere set fra et medarbejderperspektiv
Marts 2021
Gevinster ved fremmedsprog som tillægskompetence
Positive effekter for arbejdsliv og karriere - DM-undersøgelse
Februar 2021
Kvalitetsudvikling i tysk, fransk, spansk og engelsk i et brobygningsperspektiv
Fire behovsundersøgelser blandt fremmedsprogsundervisere i det danske uddannelsessystem
November 2020
Gevinster ved fremmedsprog som tillægskompetence
Positive effekter for arbejdsliv og karriere - DDD-undersøgelse
November 2020
Gevinster ved fremmedsprog som tillægskompetence
Positive effekter for arbejdsliv og karriere - JA-undersøgelse
September 2020

Relaterede emner

Digitale værktøjer
Find materialer til brug af it og digitale værktøjer i fremmedsprogsundervisningen.
;