Viden om fremmedsprog
Det Nationale Center For Fremmedsprog
ncff.dk
Læs her Hent pdf
UdgivelsesdatoFebruar 2024
Antal sider37
Skrevet af
Annette Q. Pedersen
Christian Dalsgaard

Digitale sprogværktøjer

En hjælper i elevernes læreproces og sprogpraksis

Denne publikation er resultatet af projektet Digitale teknologier i fremmedsprogsundervisningen, hvor lærere og elever fra i alt otte gymnasieskoler har eksperimenteret med og undersøgt anvendelsen af digitale teknologier i sprogfagene i perioden 2021-2023. Samtlige projekter er støttet af NCFF.

Fire af skolerne har arbejdet inden for temaet Digitale værktøjer, mens de øvrige fire har arbejdet inden for temaet Verdensborger

Sproglærere i alle otte projekter har udviklet undervisningsforløb med inddragelse af digitale værktøjer for at undersøge, hvorvidt og hvordan digitale teknologier kan bidrage til elevernes interesse og motivation for fremmedsprog.

Dette perspektiv er omdrejningspunktet for denne publikation, som samler erfaringerne fra den halvdel af skolerne, der har haft fokus på temaet Digitale sprogværktøjer

Publikationen Verdensborger - Globalt udsyn og kulturel indsigt er også tilgængelig i vidensbanken

Publikationernes forfattere er begge eksperter i digitale værkøjer hos henholdsvis TEACH på Københavns Universitet og DPU på Aarhus Universitet og har været tilknyttet projekterne i hele processen. Opsamlingerne på erfaringerne fra de to temaer er skrevet for NCFF.

Inspirationsmaterialer Digitale værktøjer Spansk Kinesisk Engelsk Italiensk Fransk Tysk Ungdomsuddannelser STX HTX HHX HF EUX Motivation

Relateret materiale

Databaseret status på elevernes valg af fremmedsprog
stx og hhx 2014-2023
Marts 2024
Fremmedsprog, forandring og forankring
En videns- og erfaringsopsamling fra et kompetenceudviklingsprojekt
Marts 2024
Verdensborger
Globalt udsyn og kulturel indsigt
Februar 2024
Digitale læremidler til udvikling af interkulturel kommunikativ kompetence
9 anbefalinger til fremmedsprogsundervisningen i udskolingen
December 2023
Tværsproglighed i læreruddannelsen 2
Inspirationsmateriale til sproglærere i grundskolen
November 2023
Tværsproglighed i læreruddannelsen 1
Inspirationsmateriale til sprogundervisere i læreruddannelsen
November 2023
Elevperspektiver på fremmedsprog fra grundskole til gymnasium
En motivations- og barriereanalyse
Oktober 2023
Pixi: Elevperspektiver på fremmedsprog fra grundskole til gymnasium
En motivations- og barriereanalyse
Oktober 2023
Sprogcoaching
Marts 2023
Motivation for fremmedsprog
og FN's Verdensmål for bæredygtig udvikling
Marts 2023
Styrk fremmedsprog
go digital mit technologia für Unterricht en langue étrangère
September 2022
Frem dit sprog
Digitale værktøjer i sprogfagene
September 2022
Kortlægning af Fremmedsprog i Uddannelsessektoren
Epinion for Det Nationale Center for Fremmedsprog
December 2021
Akademisk literacy
- i engelsk, fransk, spansk og tysk i et brobygningsperspektiv
Juni 2021
Overgange og brobygning i fremmedsprogsfagene
En vifte af muligheder
Maj 2021
Gevinster for fremmedsprog som tillægskompetence - Fællesrapport
Positive effekter for arbejdsliv og karriere set fra et medarbejderperspektiv
Marts 2021
Gevinster ved fremmedsprog som tillægskompetence
Positive effekter for arbejdsliv og karriere - DM-undersøgelse
Februar 2021
Kvalitetsudvikling i tysk, fransk, spansk og engelsk i et brobygningsperspektiv
Fire behovsundersøgelser blandt fremmedsprogsundervisere i det danske uddannelsessystem
November 2020
Gevinster ved fremmedsprog som tillægskompetence
Positive effekter for arbejdsliv og karriere - DDD-undersøgelse
November 2020
Gevinster ved fremmedsprog som tillægskompetence
Positive effekter for arbejdsliv og karriere - JA-undersøgelse
September 2020

Relaterede emner

Digitale værktøjer
Find materialer til brug af it og digitale værktøjer i fremmedsprogsundervisningen.
;