Viden om fremmedsprog
Det Nationale Center For Fremmedsprog
ncff.dk
Læs her Hent pdf
UdgivelsesdatoSeptember 2020
Antal sider213
Skrevet af
Lotte Weilgaard Christensen
Lene Dreisig Sørensen
Irene Simonsen

Fremmedsprog i og til et arbejdsliv

En afdækning af, hvilke behov for hvilket tysk og/eller fransk private virksomheder og offentlige institutioner har

Formålet med dette projekt er at afdække danske virksomheders og institutioners behov for tysk og/eller fransk, for at kunne udvikle sprogkurser i relevant, funktionsdefineret fremmedsprog til efter- og videreuddannelse af institutions- og virksomhedsansatte.

Emnet er behovsafdækning med generelt fokus på efteruddannelse af virksomheds-/institutionsansatte og specifikt fokus på behov for udvikling af funktionsdefinerede sprogkurser i de involverede fremmedsprog tysk og fransk.

Primær målgruppe er private virksomheder og offentlige institutioner og deres ansatte i Region Syddanmark og i Region Sjælland, der enten handler med eller indgår i regelmæssig kontakt med tyske eller franske modersmålsbrugere eller ønsker at ekspandere økonomisk/samarbejdsmæssigt ift. tysk- eller fransktalende områder.

Projektet afdækker i kvalitative interview med dels danske private virksomheder og offentlige institutioner i Region Syddanmark og Region Sjælland, dels private virksomheder og offentlige institutioner i enten tysk- og fransktalende områder eller med et tysk- eller fransksproget perspektiv, hvilke behov for hvilke(t) fremmedsprog der er.

 

Et samarbejde mellem

Rapporter & undersøgelser Arbejdsmarked Tysk Fransk Erhvervsuddannelser Efteruddannelse EVU Behov Sprog som tillægskompetence Kompetenceudvikling Internationalisering

Relateret materiale

Fremmedsprog, forandring og forankring
En videns- og erfaringsopsamling fra et kompetenceudviklingsprojekt
Marts 2024
Kortlægning af Fremmedsprog i Uddannelsessektoren
Epinion for Det Nationale Center for Fremmedsprog
December 2021
Gevinster ved solide fremmedsproglige tillægskompetencer
Behovsanalyse fra et virksomhedsperspektiv
November 2021
Gevinster ved fremmedsprog som tillægskompetence - Fællesrapport
Positive effekter for arbejdsliv og karriere set fra et medarbejderperspektiv
Marts 2021
Gevinster ved fremmedsprog som tillægskompetence
Positive effekter for arbejdsliv og karriere - DM-undersøgelse
Februar 2021
Fremmedsprog i og til et arbejdsliv
En afdækning af behov for tysk og/eller fransk i private virksomheder og offentlige institutioner
Januar 2021
Spansk som Fremmedsprog i Danmark
En behovsanalyse af fagets videreudvikling i et brobygningsperspektiv
November 2020
Kvalitetsudvikling i tysk, fransk, spansk og engelsk i et brobygningsperspektiv
Fire behovsundersøgelser blandt fremmedsprogsundervisere i det danske uddannelsessystem
November 2020
Gevinster ved fremmedsprog som tillægskompetence
Positive effekter for arbejdsliv og karriere - DDD-undersøgelse
November 2020
Gevinster ved fremmedsprog som tillægskompetence
Positive effekter for arbejdsliv og karriere - JA-undersøgelse
September 2020
Kvalitetsudvikling og efteruddannelse i et brobygningsperspektiv
En behovsanalyse i faget tysk
August 2020
Kvalitetsudvikling og efteruddannelse i et brobygningsperspektiv
En behovsanalyse i faget fransk
August 2020
ECTS-givende efter- og videreuddannelse
En redegørelse for mulighederne for efter- og videreuddannelse (EVU) inden for fremmedsprog i uddannelsessystemet
Maj 2020

Relaterede emner

Arbejdsmarked
Find materialer om fremmedsprog i relation til arbejdsliv og karriere.
;