Få inspiration til undervisningen fra udviklingsprojekter, som NCFF har støttet med midler.

Flere elever skal være motiverede for at vælge sprog, både i gymnasiet og på de videregående uddannelser

NCFF vil derfor øge viden om de barrierer, som elever og studerende oplever i forhold til at vælge fremmedsprog og i samarbejde med interessenter søge at omsætte den viden til konkrete løsninger.

Centret ønsker at bidrage til en mere positiv, nuanceret og informeret italesættelse af sprogfagene og fremmedsprogskompetencer.