Viden om fremmedsprog
Det Nationale Center For Fremmedsprog
ncff.dk
Læs her Hent pdf
UdgivelsesdatoJanuar 2021
Antal sider26
Skrevet af
Irene Simonsen
Lene Dreisig Sørensen
Lotte Weilgaard Christensen

Fremmedsprog i og til et arbejdsliv

En afdækning af behov for tysk og/eller fransk i private virksomheder og offentlige institutioner

Kort version af rapport gennemført for Det Nationale Center for Fremmedsprog af Irene Simonsen, Lene Dreisig Sørensen og Lotte Weilgaard Christensen, Institut for Design og Kommunikation, SDU.

I det følgende redegøres i kort form for resultaterne af en interviewundersøgelse af danske virksomheder og institutioners behov for tysk og fransk. Undersøgelsen er delvis støttet af Det Nationale Center for Fremmedsprog og bidrager således til den målsætning i den tidligere regerings fremmedsprogsstrategi, som har de fagligt stærke og relevante uddannelser som mål. Undersøgelsen blev gennemført fra 1.12.2019 til 30.9.2020. I undersøgelsen er der blevet gennemført kvalitative interview med hhv. danske virksomheder og institutioner i Region Syddanmark og Region Sjælland samt virksomheder og institutioner, der repræsenterer et tysk- eller fransksproget perspektiv i Tyskland, Frankrig, Schweiz og Danmark.

Et samarbejde mellem

Rapporter & undersøgelser Arbejdsmarked Tysk Fransk Erhvervsuddannelser Efteruddannelse EVU Sprog som tillægskompetence Behov Internationalisering

Relateret materiale

Kortlægning af Fremmedsprog i Uddannelsessektoren
Epinion for Det Nationale Center for Fremmedsprog
December 2021
Gevinster ved solide fremmedsproglige tillægskompetencer
Behovsanalyse fra et virksomhedsperspektiv
November 2021
Gevinster for fremmedsprog som tillægskompetence - Fællesrapport
Positive effekter for arbejdsliv og karriere set fra et medarbejderperspektiv
Marts 2021
Gevinster ved fremmedsprog som tillægskompetence
Positive effekter for arbejdsliv og karriere - DM-undersøgelse
Februar 2021
Kvalitetsudvikling i tysk, fransk, spansk og engelsk i et brobygningsperspektiv
Fire behovsundersøgelser blandt fremmedsprogsundervisere i det danske uddannelsessystem
November 2020
Gevinster ved fremmedsprog som tillægskompetence
Positive effekter for arbejdsliv og karriere - DDD-undersøgelse
November 2020
Fremmedsprog i og til et arbejdsliv
En afdækning af, hvilke behov for hvilket tysk og/eller fransk private virksomheder og offentlige institutioner har
September 2020
Gevinster ved fremmedsprog som tillægskompetence
Positive effekter for arbejdsliv og karriere - JA-undersøgelse
September 2020
Kvalitetsudvikling og efteruddannelse i et brobygningsperspektiv
En behovsanalyse i faget tysk
August 2020
Kvalitetsudvikling og efteruddannelse i et brobygningsperspektiv
En behovsanalyse i faget fransk
August 2020
ECTS-givende efter- og videreuddannelse
En redegørelse for mulighederne for efter- og videreuddannelse (EVU) inden for fremmedsprog i uddannelsessystemet
Maj 2020

Relaterede emner

Arbejdsmarked
Find materialer om fremmedsprog i relation til arbejdsliv og karriere.
;