Viden om fremmedsprog
Det Nationale Center For Fremmedsprog
ncff.dk
Læs her Hent pdf
UdgivelsesdatoOktober 2023
Antal sider291
Skrevet af
Sonja Barfod Lund
Anne Sofie Jakobsen
Mette Skovgaard Andersen
Hanne Wacher Kjærgaard

Elevperspektiver på fremmedsprog fra grundskole til gymnasium

En motivations- og barriereanalyse

NCFF har på baggrund af mere end 200 fokusgruppeinterviews med elever fra grundskolen (3., 6. og 8. klasse) og de gymnasiale ungdomsuddannelser (1.g, 2.g og 3.g - stx, hhx og htx) undersøgt elevernes oplevelser af fremmedsprog og fremmedsprogsundervisningen - hvad motiverer, og hvad opleves som barrierer?   

Formål

- at afdække, hvad elever tænker om fremmedsprog, hvad deres holdning er til relevansen af fremmedsprogskompetencer, hvad de siger om deres valg eller fravalg af fremmedsprog, hvad de siger om undervisningen, hvad de gerne vil opnå i sproglæringen, deres motivation, barrierer, læringsmiljøet osv. Kort sagt deres kognitioner om fremmedsprog.

Og på baggrund af elevernes stemmer:

- at bidrage med viden til løsninger til den del af fremmedsprogenes krise, der udspiller sig i grundskole og gymnasium. 

 

Motivations- og barriereanalysen findes også i en pixi-udgave.

 

Analyser & anbefalinger Mundtlighed Tysk Engelsk Fransk Spansk 2.g 3.g Indskoling Grundskole Mellemtrin Udskoling Gymnasium 1.g HTX HHX STX Motivation

Relateret materiale

Databaseret status på elevernes valg af fremmedsprog
stx og hhx 2014-2023
Marts 2024
Fremmedsprog, forandring og forankring
En videns- og erfaringsopsamling fra et kompetenceudviklingsprojekt
Marts 2024
Faglig Kommunikation i Engelsk
Et forløb om activism
Marts 2024
Digitale sprogværktøjer
En hjælper i elevernes læreproces og sprogpraksis
Februar 2024
Verdensborger
Globalt udsyn og kulturel indsigt
Februar 2024
Digitale læremidler til udvikling af interkulturel kommunikativ kompetence
9 anbefalinger til fremmedsprogsundervisningen i udskolingen
December 2023
Tværsproglighed i læreruddannelsen 2
Inspirationsmateriale til sproglærere i grundskolen
November 2023
Tværsproglighed i læreruddannelsen 1
Inspirationsmateriale til sprogundervisere i læreruddannelsen
November 2023
Pixi: Elevperspektiver på fremmedsprog fra grundskole til gymnasium
En motivations- og barriereanalyse
Oktober 2023
Tyskfagets udvikling gennem de sidste 10 år
En databaseret undersøgelse af tyskfagets udvikling 2012-22 i grundskolen, på ungdomsuddannelserne og på de videregående uddannelser
August 2023
Latinrapport 2023
En undersøgelse af stx-elevers valg af latin på C-niveau
Juli 2023
Motivation for fremmedsprog
og FN's Verdensmål for bæredygtig udvikling
Marts 2023
Sprogcoaching
Marts 2023
Styrk fremmedsprog
go digital mit technologia für Unterricht en langue étrangère
September 2022
Frem dit sprog
Digitale værktøjer i sprogfagene
September 2022
Franskfagets udvikling gennem de sidste 10 år
En databaseret undersøgelse af franskfagets udvikling 2012-21 i grundskolen, på ungdomsuddannelserne og på de videregående uddannelser
August 2022
Kortlægning af Fremmedsprog i Uddannelsessektoren
Epinion for Det Nationale Center for Fremmedsprog
December 2021
Akademisk literacy
- i engelsk, fransk, spansk og tysk i et brobygningsperspektiv
Juni 2021
Overgange og brobygning i fremmedsprogsfagene
En vifte af muligheder
Maj 2021
Gevinster for fremmedsprog som tillægskompetence - Fællesrapport
Positive effekter for arbejdsliv og karriere set fra et medarbejderperspektiv
Marts 2021
Gevinster ved fremmedsprog som tillægskompetence
Positive effekter for arbejdsliv og karriere - DM-undersøgelse
Februar 2021
Kvalitetsudvikling i tysk, fransk, spansk og engelsk i et brobygningsperspektiv
Fire behovsundersøgelser blandt fremmedsprogsundervisere i det danske uddannelsessystem
November 2020
Gevinster ved fremmedsprog som tillægskompetence
Positive effekter for arbejdsliv og karriere - DDD-undersøgelse
November 2020
Gevinster ved fremmedsprog som tillægskompetence
Positive effekter for arbejdsliv og karriere - JA-undersøgelse
September 2020

Relaterede emner

Mundtlighed
Styrk elevernes lyst og motivation til at tale sproget og deltage i den mundtlige del af undervisningen.
;