Viden om fremmedsprog
Det Nationale Center For Fremmedsprog
ncff.dk
Læs her Hent pdf
UdgivelsesdatoDecember 2023
Antal sider14
Skrevet af
Benthe Fogh Jensen
Maria Pia Pettersson

Digitale læremidler til udvikling af interkulturel kommunikativ kompetence

9 anbefalinger til fremmedsprogsundervisningen i udskolingen

I et udviklingsprojekt, som er støttet med midler af NCFF, har læreruddannere og sproglærere i grundskolen undersøgt og udviklet bud på, hvordan digitale, men også en kombination af digitale og analoge læremidler, kan støtte op om en undervisning, der sigter mod at udvikle interkulturel kommunikativ kompetence. På denne baggrund er formuleret 9 anbefalinger.

I dette materiale finder du de enkelte anbefalinger og en kort begrundelse for hver anbefaling samt henvisning til den digitale udgave af anbefalingerne. Webversionen er yderligere udbygget med bl.a. teoretisk baggrund, supplerende litteratur og praktiske eksempler, som er udviklet og afprøvet i fire 8.-9. klasser i engelsk eller i tysk. Eksemplerne kan også anvendes i andre sprogfag. 

Anbefalingerne er udarbejdet af lektor Benthe Fogh Jensen ved UC SYD og fhv. lektor ved UCL, Maria Pia Pettersson.

Et samarbejde mellem

Inspirationsmaterialer Digitale værktøjer Interkulturel kompetence Tysk Spansk Engelsk Fransk Grundskole Udskoling

Relateret materiale

Fremmedsprog, forandring og forankring
En videns- og erfaringsopsamling fra et kompetenceudviklingsprojekt
Marts 2024
Faglig Kommunikation i Engelsk
Et forløb om activism
Marts 2024
Digitale sprogværktøjer
En hjælper i elevernes læreproces og sprogpraksis
Februar 2024
Verdensborger
Globalt udsyn og kulturel indsigt
Februar 2024
Tværsproglighed i læreruddannelsen 2
Inspirationsmateriale til sproglærere i grundskolen
November 2023
Tværsproglighed i læreruddannelsen 1
Inspirationsmateriale til sprogundervisere i læreruddannelsen
November 2023
Pixi: Elevperspektiver på fremmedsprog fra grundskole til gymnasium
En motivations- og barriereanalyse
Oktober 2023
Elevperspektiver på fremmedsprog fra grundskole til gymnasium
En motivations- og barriereanalyse
Oktober 2023
Motivation for fremmedsprog
og FN's Verdensmål for bæredygtig udvikling
Marts 2023
Sprogcoaching
Marts 2023
Styrk fremmedsprog
go digital mit technologia für Unterricht en langue étrangère
September 2022
Frem dit sprog
Digitale værktøjer i sprogfagene
September 2022
Kortlægning af Fremmedsprog i Uddannelsessektoren
Epinion for Det Nationale Center for Fremmedsprog
December 2021
Akademisk literacy
- i engelsk, fransk, spansk og tysk i et brobygningsperspektiv
Juni 2021
Gevinster for fremmedsprog som tillægskompetence - Fællesrapport
Positive effekter for arbejdsliv og karriere set fra et medarbejderperspektiv
Marts 2021
Gevinster ved fremmedsprog som tillægskompetence
Positive effekter for arbejdsliv og karriere - DM-undersøgelse
Februar 2021
Kvalitetsudvikling i tysk, fransk, spansk og engelsk i et brobygningsperspektiv
Fire behovsundersøgelser blandt fremmedsprogsundervisere i det danske uddannelsessystem
November 2020
Gevinster ved fremmedsprog som tillægskompetence
Positive effekter for arbejdsliv og karriere - DDD-undersøgelse
November 2020
Gevinster ved fremmedsprog som tillægskompetence
Positive effekter for arbejdsliv og karriere - JA-undersøgelse
September 2020

Relaterede emner

Digitale værktøjer
Find materialer til brug af it og digitale værktøjer i fremmedsprogsundervisningen.
Interkulturel kompetence
Gennem fremmedsprog bliver vi klogere på andre kulturer og andre befolkningers måde at leve på.
;