Viden om fremmedsprog
Det Nationale Center For Fremmedsprog
ncff.dk

Gevinster ved fremmedsprog som tillægskompetence

Positive effekter for arbejdsliv og karriere - DDD-undersøgelse

Sprog som tillægskomptence undersøgt fra et medarbejderperspektiv blandt medlemmer af Den Danske Dyrlægeforening
Det lyder intuitivt rigtigt, at solide sproglige tillægskompetencer har en positiv betydning i mange arbejdssituationer. Det er bare ikke undersøgt særlig meget og ikke ud fra et medarbejderperspektiv. Sprogkundskaber uden for undervisning, tolkninger og andre sprognære arbejdssituationer er en usynlig og ikke-erkendt kompetence. Målet med dette projekt er at undersøge og blotlægge de positive konsekvenser af at have solide sproglige tillægskompetencer.

Formålet er at indkredse de arbejdsrelaterede og karrieremæssigt positive effekter ved at kunne og bruge sprog uden for de traditionelle sprogkarrierer. Det kan være i form af muligheder for mere interessante arbejdsopgaver, flere og bedre karrieremuligheder og/eller et økonomisk plus i form af en hurtigere lønstigning eller en ekstra bonus. Det er således gevinstaspektet ved sprogkompetencer set fra medarbejderens perspektiv, der er i centrum. Bedre sprogkompetencer har også andre positive sider, som kulturelle, interpersonelle, personlige mv., og de er også vigtige.

Undersøgelsen er  udarbejdet for NCFF af ph.d.-studerende Jytte Lyngvig ved Insitut for Engelsk, Germansk og Romansk på Københavns Universitet i samarbejde med Den Danske Dyrlægeforening.

Tilknyttet materiale

BILAG 1: Spørgeskemaundersøgelse
Download
BILAG 2: Spørgeguide
Download
Analyser & anbefalinger Flersprogethed Arbejdsmarked Spansk Tysk Engelsk Italiensk Fransk Tværfaglighed Kompetenceudvikling Sprog som tillægskompetence

Relateret materiale

Fremmedsprog, forandring og forankring
En videns- og erfaringsopsamling fra et kompetenceudviklingsprojekt
Marts 2024
Verdensborger
Globalt udsyn og kulturel indsigt
Februar 2024
Digitale sprogværktøjer
En hjælper i elevernes læreproces og sprogpraksis
Februar 2024
Digitale læremidler til udvikling af interkulturel kommunikativ kompetence
9 anbefalinger til fremmedsprogsundervisningen i udskolingen
December 2023
Tværsproglighed i læreruddannelsen 2
Inspirationsmateriale til sproglærere i grundskolen
November 2023
Tværsproglighed i læreruddannelsen 1
Inspirationsmateriale til sprogundervisere i læreruddannelsen
November 2023
Pixi: Elevperspektiver på fremmedsprog fra grundskole til gymnasium
En motivations- og barriereanalyse
Oktober 2023
Elevperspektiver på fremmedsprog fra grundskole til gymnasium
En motivations- og barriereanalyse
Oktober 2023
Sprogcoaching
Marts 2023
Motivation for fremmedsprog
og FN's Verdensmål for bæredygtig udvikling
Marts 2023
Styrk fremmedsprog
go digital mit technologia für Unterricht en langue étrangère
September 2022
Frem dit sprog
Digitale værktøjer i sprogfagene
September 2022
Kortlægning af Fremmedsprog i Uddannelsessektoren
Epinion for Det Nationale Center for Fremmedsprog
December 2021
Gevinster ved solide fremmedsproglige tillægskompetencer
Behovsanalyse fra et virksomhedsperspektiv
November 2021
Akademisk literacy
- i engelsk, fransk, spansk og tysk i et brobygningsperspektiv
Juni 2021
Gevinster for fremmedsprog som tillægskompetence - Fællesrapport
Positive effekter for arbejdsliv og karriere set fra et medarbejderperspektiv
Marts 2021
Gevinster ved fremmedsprog som tillægskompetence
Positive effekter for arbejdsliv og karriere - DM-undersøgelse
Februar 2021
Fremmedsprog i og til et arbejdsliv
En afdækning af behov for tysk og/eller fransk i private virksomheder og offentlige institutioner
Januar 2021
Kvalitetsudvikling i tysk, fransk, spansk og engelsk i et brobygningsperspektiv
Fire behovsundersøgelser blandt fremmedsprogsundervisere i det danske uddannelsessystem
November 2020
Fremmedsprog i og til et arbejdsliv
En afdækning af, hvilke behov for hvilket tysk og/eller fransk private virksomheder og offentlige institutioner har
September 2020
Gevinster ved fremmedsprog som tillægskompetence
Positive effekter for arbejdsliv og karriere - JA-undersøgelse
September 2020

Relaterede emner

Flersprogethed
Sæt elevernes sproglige resurser i spil i fremmedsprogsundervisningen.
Arbejdsmarked
Find materialer om fremmedsprog i relation til arbejdsliv og karriere.
;