Viden om fremmedsprog
Det Nationale Center For Fremmedsprog
ncff.dk

Kvalitetsudvikling og efteruddannelse i et brobygningsperspektiv

En behovsanalyse i faget fransk

Denne rapport beskriver resultaterne af spørgeskemaundersøgelse foretaget i 2019 blandt franskundervisere på alle niveauer af det danske uddannelsessystem. Undersøgelsens overordnede formål var at tilvejebringe oplysninger om mulighederne for at styrke franskundervisningen og overgangen mellem de forskellige uddannelsestrin (grundskole, ungdomsuddannelser, videregående uddannelser) gennem efter- og videreuddannelse af undervisere. 

Svarene i undersøgelsen viser blandt andet: 

• at ikke alle undervisere har en formaliseret faglig og pædagogisk uddannelse inden for faget

• et stort behov og/eller interesse for opkvalificering inden for fagdidaktiske kompetencer på tværs af niveauer

• manglende tid og ressourcer til opkvalificering og mangel på relevante kurser

• at eleverne har svært ved at se, hvad fransk kan bruges til

• at andre fremmedsprog end engelsk er fraværende i elevers og studerendes hverdag

• et behov for at styrke overgange og brobygning i uddannelsessystemet

• at interessen for fransk ikke alene kan styrkes gennem tiltag i uddannelsessystemet

 

Et samarbejde mellem

Tilknyttet materiale

Bilag 1: Temaoversigt
Download
Bilag 2: Spørgeskema
Download
Rapporter & undersøgelser Brobygning Fransk Grundskole Ungdomsuddannelser Videregående uddannelser Efteruddannelse Didaktisk udvikling Kompetenceudvikling Behov Overgange Kvalitetsudvikling

Relateret materiale

Introduktion til Den Fælles Europæiske Referenceramme for Sprog
Praktiske eksempler på brug og opgaver til inspiration i fremmedsprogsundervisningen
November 2023
Tyskfagets udvikling gennem de sidste 10 år
En databaseret undersøgelse af tyskfagets udvikling 2012-22 i grundskolen, på ungdomsuddannelserne og på de videregående uddannelser
August 2023
Franskfagets udvikling gennem de sidste 10 år
En databaseret undersøgelse af franskfagets udvikling 2012-21 i grundskolen, på ungdomsuddannelserne og på de videregående uddannelser
August 2022
Kortlægning af Fremmedsprog i Uddannelsessektoren
Epinion for Det Nationale Center for Fremmedsprog
December 2021
Overgange og brobygning i fremmedsprogsfagene
En vifte af muligheder
Maj 2021
Fremmedsprog i og til et arbejdsliv
En afdækning af behov for tysk og/eller fransk i private virksomheder og offentlige institutioner
Januar 2021
Spansk som Fremmedsprog i Danmark
En behovsanalyse af fagets videreudvikling i et brobygningsperspektiv
November 2020
Kvalitetsudvikling i tysk, fransk, spansk og engelsk i et brobygningsperspektiv
Fire behovsundersøgelser blandt fremmedsprogsundervisere i det danske uddannelsessystem
November 2020
Fremmedsprog i og til et arbejdsliv
En afdækning af, hvilke behov for hvilket tysk og/eller fransk private virksomheder og offentlige institutioner har
September 2020
Kvalitetsudvikling og efteruddannelse i et brobygningsperspektiv
En behovsanalyse i faget tysk
August 2020
ECTS-givende efter- og videreuddannelse
En redegørelse for mulighederne for efter- og videreuddannelse (EVU) inden for fremmedsprog i uddannelsessystemet
Maj 2020

Relaterede emner

Brobygning
Find materialer om samarbejder mellem sprogfagene og mellem uddannelsesniveauer.
;