Viden om fremmedsprog
Det Nationale Center For Fremmedsprog
ncff.dk
Læs her Hent pdf
UdgivelsesdatoAugust 2020
Antal sider48
Skrevet af
Petra Daryai-Hansen
Anne Sofie Berg

Kvalitetsudvikling og efteruddannelse i et brobygningsperspektiv

En behovsanalyse i faget tysk

Projektet Kvalitetsudvikling og efteruddannelse i et brobygningsperspektiv – en behovsanalyse i faget tysk blev støttet af Det Nationale Center for Fremmedsprog i 2018/19 og har haft som mål at afdække, hvilke behov for kvalitetsudvikling og efteruddannelse undervisere identificerer ift. en videreudvikling af tyskundervisningen på de respektive uddannelsesniveauer og i et brobygningsperspektiv. Projektets undersøgelse blev gennemført som en spørgeskemaundersøgelse målrettet fire respondentgrupper: tyskundervisere i grundskolen, tyskundervisere på ungdomsuddannelserne, tyskundervisere på læreruddannelsen og tyskundervisere på universitetet.

Bevilget til Københavns Universitet (projektansvarlig) v. Petra Daryai-Hansen, Trongårdsskolen v. Anette Bloch Jensen og Københavns Professionshøjskole v. Kirsten Lauta. 

Rapporter & undersøgelser Brobygning Tysk Grundskole Ungdomsuddannelser Videregående uddannelser Efteruddannelse Behov

Relateret materiale

Relaterede emner

Brobygning
Find materialer om samarbejder mellem sprogfagene og mellem uddannelsesniveauer.
;