Viden om fremmedsprog
Det Nationale Center For Fremmedsprog
ncff.dk

Sprogcoaching

En håndbog i sprogcoaching af elever
Forestil dig, hvor meget nemmere det vil være for dig at undervise, hvis eleverne tager ansvar for deres læring og ved, hvad de har brug for, for at nå deres mål. Og at du samtidig kan støtte dem med praktiske ressourcer, så de rent faktisk også arbejder med sproget og når deres mål.

Det er slet ikke urealistisk. Denne håndbog giver dig en introduktion og praktisk vejledning til, hvordan du kan guide dine elever, så de selv tager ejerskab. Du lærer at støtte dem i at sætte realistiske mål og at aktivere de nødvendige ressourcer for at nå dem.

Metoden er en kombination af coaching og vejledning, som hedder sprogcoaching. I håndbogen præsenteres tre forskellige gode og afprøvede eksempler på sprogcoaching i gymnasiet. De er alle tre grundlæggende bygget op omkring samme sprogcoachingteknikker, men er i form og tidsmæssigt omfang forskellige. De kan byde på forskellige resultater, men alle tre kan bidrage til at skabe reflekterede unge, der i højere grad styres af deres egen motivation.

Metoden er udarbejdet af Christoph Schepers fra Studieskolen og Charlotte Villefrance fra Allerød Gymnasium i forbindelse med et NCFF-støttet projekt Sprogcoaching som motivation for sproglæring i gymnasiet, som i perioden 2020-2021 involverede 27 fremmedsprogslærere på 10 gymnasiale uddannelsesinstitutioner.

Et samarbejde mellem

Tilknyttet materiale

Skydeskive
Download
Styrkeskema
Download
Inspirationsmaterialer Mundtlighed Ordforråd Engelsk Fransk Italiensk Russisk Kinesisk Spansk Tysk EUX HF HHX HTX STX VUC Sprogtilegnelse Progression Sprogcoaching Sprogfærdighed Motivation

Relateret materiale

Relaterede emner

Mundtlighed
Styrk elevernes lyst og motivation til at tale sproget og deltage i den mundtlige del af undervisningen.
Ordforråd
Materialesamling, der på forskellig vis understøtter et fokus på at udvide elevernes ordforråd på et fremmedsprog.
;