Viden om fremmedsprog
Det Nationale Center For Fremmedsprog
ncff.dk

Sprogcoaching

En håndbog i sprogcoaching af elever
Forestil dig, hvor meget nemmere det vil være for dig at undervise, hvis eleverne tager ansvar for deres læring og ved, hvad de har brug for, for at nå deres mål. Og at du samtidig kan støtte dem med praktiske ressourcer, så de rent faktisk også arbejder med sproget og når deres mål.

Det er slet ikke urealistisk. Denne håndbog giver dig en introduktion og praktisk vejledning til, hvordan du kan guide dine elever, så de selv tager ejerskab. Du lærer at støtte dem i at sætte realistiske mål og at aktivere de nødvendige ressourcer for at nå dem.

Metoden er en kombination af coaching og vejledning, som hedder sprogcoaching. I håndbogen præsenteres tre forskellige gode og afprøvede eksempler på sprogcoaching i gymnasiet. De er alle tre grundlæggende bygget op omkring samme sprogcoachingteknikker, men er i form og tidsmæssigt omfang forskellige. De kan byde på forskellige resultater, men alle tre kan bidrage til at skabe reflekterede unge, der i højere grad styres af deres egen motivation.

Metoden er udarbejdet af Christoph Schepers fra Studieskolen og Charlotte Villefrance fra Allerød Gymnasium i forbindelse med et NCFF-støttet projekt Sprogcoaching som motivation for sproglæring i gymnasiet, som i perioden 2020-2021 involverede 27 fremmedsprogslærere på 10 gymnasiale uddannelsesinstitutioner.

Et samarbejde mellem

Tilknyttet materiale

Skydeskive
Download
Styrkeskema
Download
Inspirationsmaterialer Mundtlighed Ordforråd Engelsk Fransk Italiensk Russisk Kinesisk Spansk Tysk EUX HF HHX HTX STX VUC Sprogtilegnelse Progression Sprogcoaching Sprogfærdighed Motivation

Relateret materiale

Fremmedsprog, forandring og forankring
En videns- og erfaringsopsamling fra et kompetenceudviklingsprojekt
Marts 2024
Faglig Kommunikation i Engelsk
Et forløb om activism
Marts 2024
Verdensborger
Globalt udsyn og kulturel indsigt
Februar 2024
Digitale sprogværktøjer
En hjælper i elevernes læreproces og sprogpraksis
Februar 2024
Digitale læremidler til udvikling af interkulturel kommunikativ kompetence
9 anbefalinger til fremmedsprogsundervisningen i udskolingen
December 2023
Tværsproglighed i læreruddannelsen 2
Inspirationsmateriale til sproglærere i grundskolen
November 2023
Tværsproglighed i læreruddannelsen 1
Inspirationsmateriale til sprogundervisere i læreruddannelsen
November 2023
Pixi: Elevperspektiver på fremmedsprog fra grundskole til gymnasium
En motivations- og barriereanalyse
Oktober 2023
Elevperspektiver på fremmedsprog fra grundskole til gymnasium
En motivations- og barriereanalyse
Oktober 2023
Motivation for fremmedsprog
og FN's Verdensmål for bæredygtig udvikling
Marts 2023
Styrk fremmedsprog
go digital mit technologia für Unterricht en langue étrangère
September 2022
Frem dit sprog
Digitale værktøjer i sprogfagene
September 2022
Kortlægning af Fremmedsprog i Uddannelsessektoren
Epinion for Det Nationale Center for Fremmedsprog
December 2021
Akademisk literacy
- i engelsk, fransk, spansk og tysk i et brobygningsperspektiv
Juni 2021
Sprogligt boost i tysk
Et nyskabende samarbejde mellem læreruddannelse og universitet
Juni 2021
Overgange og brobygning i fremmedsprogsfagene
En vifte af muligheder
Maj 2021
Gevinster ved fremmedsprog som tillægskompetence - Fællesrapport
Positive effekter for arbejdsliv og karriere set fra et medarbejderperspektiv
Marts 2021
Gevinster ved fremmedsprog som tillægskompetence
Positive effekter for arbejdsliv og karriere - DM-undersøgelse
Februar 2021
Kvalitetsudvikling i tysk, fransk, spansk og engelsk i et brobygningsperspektiv
Fire behovsundersøgelser blandt fremmedsprogsundervisere i det danske uddannelsessystem
November 2020
Gevinster ved fremmedsprog som tillægskompetence
Positive effekter for arbejdsliv og karriere - DDD-undersøgelse
November 2020
Gevinster ved fremmedsprog som tillægskompetence
Positive effekter for arbejdsliv og karriere - JA-undersøgelse
September 2020

Relaterede emner

Mundtlighed
Styrk elevernes lyst og motivation til at tale sproget og deltage i den mundtlige del af undervisningen.
Ordforråd
Materialesamling, der på forskellig vis understøtter et fokus på at udvide elevernes ordforråd på et fremmedsprog.
;