Viden om fremmedsprog
Det Nationale Center For Fremmedsprog
ncff.dk
Læs her Hent pdf
UdgivelsesdatoNovember 2023
Antal sider127
Skrevet af
Laila Kjærbæk
Line Møller Daugaard
Line Krogager Andersen

Tværsproglighed i læreruddannelsen 1

Inspirationsmateriale til sprogundervisere i læreruddannelsen

Dette inspirationsmateriale sætter fokus på tværsproglighed i læreruddannelsen og henvender sig til dig der underviser i et af læreruddannelsens sprogfag. 

Inspirationsmaterialet udspringer af udviklingsprojektet Tværsproglighed i læreruddannelsen, som er finansieret af NCFF og gennemført i et samarbejde mellem Syddansk Universitet (SDU), sprogundervisere og studerende fra læreruddannelsen på landets seks professionshøjskoler samt en række sproglærere og elever i grundskolen. Materialet er redigeret af Laila Kjærbæk, Line Møller Daugaard & Line Krogager Andersen.

Materialet indledes med en generel introduktion til tværsproglig didaktik og indeholder, foruden en kort beskrivelse af projektet og mulighederne for at arbejde med tværsproglighed i læreruddannelsen, 9 tværsproglige forløb målrettet forskellige fag i læreruddannelsen; Dansk, Dansk som andetsprog, Engelsk, Fransk, Spansk og Tysk.

Forløbene er udarbejdet af Bodil Christensen, Gitte Hjarnø, Sofia Esmann Busch, Karen Lassen Bruntt & Nina Hauge Jensen, Susanne Karen Jacobsen & Stephanie Kim Löbl, Natalia Morollón Martí, Anne-Marie Fischer-Rasmussen, Merete Smith-Sivertsen & Camilla Franziska Hansen og Petra Klimaszyk.

Et andet inspirationsmateriale fra projektet indeholder praksisforløb målrettet sproglærere i grundskolen. Find det på: https://viden.ncff.dk/ncff/tvaersproglighed-i-grundskolen

Et samarbejde mellem

Inspirationsmaterialer Flersprogethed Engelsk Fransk Spansk Dansk Tysk Dansk som andetsprog Læreruddannelsen Tværsproglighed Flersprogethedsdidaktik Translanguaging

Relateret materiale

Fremmedsprog, forandring og forankring
En videns- og erfaringsopsamling fra et kompetenceudviklingsprojekt
Marts 2024
Verdensborger
Globalt udsyn og kulturel indsigt
Februar 2024
Digitale sprogværktøjer
En hjælper i elevernes læreproces og sprogpraksis
Februar 2024
Digitale læremidler til udvikling af interkulturel kommunikativ kompetence
9 anbefalinger til fremmedsprogsundervisningen i udskolingen
December 2023
Tværsproglighed i læreruddannelsen 2
Inspirationsmateriale til sproglærere i grundskolen
November 2023
Elevperspektiver på fremmedsprog fra grundskole til gymnasium
En motivations- og barriereanalyse
Oktober 2023
Pixi: Elevperspektiver på fremmedsprog fra grundskole til gymnasium
En motivations- og barriereanalyse
Oktober 2023
Sprogcoaching
Marts 2023
Motivation for fremmedsprog
og FN's Verdensmål for bæredygtig udvikling
Marts 2023
Styrk fremmedsprog
go digital mit technologia für Unterricht en langue étrangère
September 2022
Frem dit sprog
Digitale værktøjer i sprogfagene
September 2022
Kortlægning af Fremmedsprog i Uddannelsessektoren
Epinion for Det Nationale Center for Fremmedsprog
December 2021
Akademisk literacy
- i engelsk, fransk, spansk og tysk i et brobygningsperspektiv
Juni 2021
Sprogligt boost i tysk
Et nyskabende samarbejde mellem læreruddannelse og universitet
Juni 2021
Gevinster ved fremmedsprog som tillægskompetence - Fællesrapport
Positive effekter for arbejdsliv og karriere set fra et medarbejderperspektiv
Marts 2021
Gevinster ved fremmedsprog som tillægskompetence
Positive effekter for arbejdsliv og karriere - DM-undersøgelse
Februar 2021
Kvalitetsudvikling i tysk, fransk, spansk og engelsk i et brobygningsperspektiv
Fire behovsundersøgelser blandt fremmedsprogsundervisere i det danske uddannelsessystem
November 2020
Gevinster ved fremmedsprog som tillægskompetence
Positive effekter for arbejdsliv og karriere - DDD-undersøgelse
November 2020
Gevinster ved fremmedsprog som tillægskompetence
Positive effekter for arbejdsliv og karriere - JA-undersøgelse
September 2020

Relaterede emner

Flersprogethed
Sæt elevernes sproglige resurser i spil i fremmedsprogsundervisningen.
;