Viden om fremmedsprog
Det Nationale Center For Fremmedsprog
ncff.dk

Overgange og brobygning i fremmedsprogsfagene

En vifte af muligheder

Dette vidensnotat handler om brobygning og overgange eller sammenhæng mellem forskellige uddannelsesniveauer i uddannelsessystemet, med særligt fokus på sprogfagene og fremmedsprogsundervisningen. Det er baseret på en opsamling ud fra de erfaringer, der er gjort i en række projekter støttet af Det Nationale Center for Fremmedsprog (NCFF), samt i mindre grad viden fra forskningslitteraturen.

Notatet indledes med en definition af overgange og brobygning, samt med hvad forskningen og styredokumenterne siger om emnet. I den centrale del opstilles der en række typer af bro­byg­ning og overgange i fremmedsprogsfagene.

Derefter følger der en opsummering af nota­tet med resultater og generelle konklusioner, og til sidst identificeres felter for videreudvik­ling.

Dette notat skal således bidrage til at give læseren et let tilgængeligt overblik over brobygning og overgange i fremmedsprog. Notatet henvender sig til undervisere i grundskole og på ungdomsuddannelser, til læreruddannere på professionshøjskoler og universitetsundervisere samt sprog-, og lærings- og fagkonsulenter. Det overblik og de praktiske eksempler, som præsenteres i dette notat, hidrører som sagt fra NCFF's beviglede projekter og kan være med til at kvalificere og inspirere arbejdet med brobygning og overgange i fremmedsprogsundervisningen. Det er håbet, at rapporten kan bidrage med inspiration til øget sammenhæng i sprogfagene i uddannelsessystemet. 

 

Vidensnotater Brobygning Gymnasium Grundskole Ungdomsuddannelser HTX STX Læreruddannelsen Professionshøjskole Universitet Sproguddannelser Universitet / sproguddannelser Professionshøjskole / læreruddannelse HHX HF

Relateret materiale

Relaterede emner

Brobygning
Find materialer om samarbejder mellem sprogfagene og mellem uddannelsesniveauer.
;