Viden om fremmedsprog
Det Nationale Center For Fremmedsprog
ncff.dk
Læs her Hent pdf
UdgivelsesdatoNovember 2020
Antal sider67
Skrevet af
Ana Kanareva-Dimitrovska
Anne Sofie Jakobsen

Kvalitetsudvikling i tysk, fransk, spansk og engelsk i et brobygningsperspektiv

Fire behovsundersøgelser blandt fremmedsprogsundervisere i det danske uddannelsessystem

I denne rapport gennemgår vi besvarelserne fra fire spørgeskemaundersøgelser gennemført i 2019-2020, som har haft til formål at skabe indsigt i hhv. tysk-, fransk-, spansk- og engelskunderviseres oplevelser af udfordringer, muligheder og udviklingsbehov i deres respektive fag.

Baseret på gennemgangen opsummerer og sammenligner vi afslutningsvis de væsentligste pointer og tendenser fra de fire undersøgelser opdelt i fem emner:

  1. Undervisernes behov for opkvalificering af sproglige, didaktiske og faglige kompetencer
  2. Undervisernes mulighed for faglig opkvalificering
  3. Elever og studerendes motivation for og deltagelse i faget
  4. Brobygning og overgange
  5. De videregående sproguddannelser.

De fire spørgeskemaundersøgelser er gennemført som projekter støttet af Det Nationale Center for Fremmedsprog (NCFF). NCFF’s centerledelse og medarbejdere har deltaget i følgegrupperne for tysk, fransk- og spanskundersøgelserne, og for fransk- og engelskundersøgelsens vedkommende har to NCFF-medarbejdere bistået med udarbejdelse og gennemførelse af undersøgelserne.

 

Rapporten Kvalitetsudvikling i tysk, fransk, spansk og engelsk i et brobygningsperspektiv er udført af NCFF og samler de fire behovsundersøgelser blandt fremmedsprogsundervisere i det danske uddannelsessystem.

Den er udarbejdet af projektkoordinatorerne Anne Sofie Jakobsen og Ana Kanareva-Dimitrovska.

 

Rapporter & undersøgelser Brobygning Engelsk Fransk Spansk Tysk

Relateret materiale

Fremmedsprog, forandring og forankring
En videns- og erfaringsopsamling fra et kompetenceudviklingsprojekt
Marts 2024
Verdensborger
Globalt udsyn og kulturel indsigt
Februar 2024
Digitale sprogværktøjer
En hjælper i elevernes læreproces og sprogpraksis
Februar 2024
Digitale læremidler til udvikling af interkulturel kommunikativ kompetence
9 anbefalinger til fremmedsprogsundervisningen i udskolingen
December 2023
Tværsproglighed i læreruddannelsen 2
Inspirationsmateriale til sproglærere i grundskolen
November 2023
Tværsproglighed i læreruddannelsen 1
Inspirationsmateriale til sprogundervisere i læreruddannelsen
November 2023
Elevperspektiver på fremmedsprog fra grundskole til gymnasium
En motivations- og barriereanalyse
Oktober 2023
Pixi: Elevperspektiver på fremmedsprog fra grundskole til gymnasium
En motivations- og barriereanalyse
Oktober 2023
Motivation for fremmedsprog
og FN's Verdensmål for bæredygtig udvikling
Marts 2023
Sprogcoaching
Marts 2023
Styrk fremmedsprog
go digital mit technologia für Unterricht en langue étrangère
September 2022
Frem dit sprog
Digitale værktøjer i sprogfagene
September 2022
Kortlægning af Fremmedsprog i Uddannelsessektoren
Epinion for Det Nationale Center for Fremmedsprog
December 2021
Akademisk literacy
- i engelsk, fransk, spansk og tysk i et brobygningsperspektiv
Juni 2021
Gevinster for fremmedsprog som tillægskompetence - Fællesrapport
Positive effekter for arbejdsliv og karriere set fra et medarbejderperspektiv
Marts 2021
Gevinster ved fremmedsprog som tillægskompetence
Positive effekter for arbejdsliv og karriere - DM-undersøgelse
Februar 2021
Fremmedsprog i og til et arbejdsliv
En afdækning af behov for tysk og/eller fransk i private virksomheder og offentlige institutioner
Januar 2021
Spansk som Fremmedsprog i Danmark
En behovsanalyse af fagets videreudvikling i et brobygningsperspektiv
November 2020
Gevinster ved fremmedsprog som tillægskompetence
Positive effekter for arbejdsliv og karriere - DDD-undersøgelse
November 2020
Fremmedsprog i og til et arbejdsliv
En afdækning af, hvilke behov for hvilket tysk og/eller fransk private virksomheder og offentlige institutioner har
September 2020
Gevinster ved fremmedsprog som tillægskompetence
Positive effekter for arbejdsliv og karriere - JA-undersøgelse
September 2020
Kvalitetsudvikling og efteruddannelse i et brobygningsperspektiv
En behovsanalyse i faget tysk
August 2020
Kvalitetsudvikling og efteruddannelse i et brobygningsperspektiv
En behovsanalyse i faget fransk
August 2020

Relaterede emner

Brobygning
Find materialer om samarbejder mellem sprogfagene og mellem uddannelsesniveauer.
;