Viden om fremmedsprog
Det Nationale Center For Fremmedsprog
ncff.dk

Gevinster for fremmedsprog som tillægskompetence - Fællesrapport

Positive effekter for arbejdsliv og karriere set fra et medarbejderperspektiv

Samlede resultater af undersøgelser om sprog som tillægskompetence gennemført i samarbejde med JA – fagligt fællesskab for alle med en akademisk interesse i natur, miljø og fødevarer, Den Danske Dyrlægeforening og Dansk Magisterforening gennemført for det Nationale Center for Fremmedsprog.

Medlemmer af de tre forskellige faglige organisationer for akademikere er blevet spurgt om deres kendskab til og brug af sprog, og hvordan dét, at de kan fremmedsprog, har bidraget positivt til deres arbejdsliv og karriere.

Udvalgte hovedkonklusioner på tværs af undersøgelserne  

• Respondenterne har i gennemsnit kendskab til tre fremmedsprog

• De bruger generelt betragtet ét fremmedsprog ud over engelsk i deres arbejde

• Flere end halvdelen hos JA og DDD bruger tysk og lidt under en tredjedel hos DM

• Mere end hver femte bruger skandinaviske sprog, overvejende svensk, mens omkring en syvendedel bruger fransk

• De vurderer, at de generelt er gode til sprog og bedst til engelsk (forstå, tale, læse, skrive), herefter kommer tysk (særligt forstå og læse)

• I gennemsnit oplever tre fjerdedele positive effekter ved at kunne fremmedsprog

• Sprogkompetencer giver flere interessante arbejdsopgaver og øger værdien på arbejdsmarkedet - særligt hvis man kan andre sprog end engelsk 

• En overvægt af respondenterne vil gerne blive bedre til fremmedsprog, som de allerede kan, eller lære nye sprog; særligt tysk og fransk

• Sproglig kompetenceudvikling sker oftest i privat regi og på eget initiativ

Undersøgelserne af sprog som tillægskomptence blandt forskellige medarbejderprofiler på det danske arbejdsmarked er  udarbejdet for NCFF af ph.d.-studerende Jytte Lyngvig ved Insitut for Engelsk, Germansk og Romansk på Københavns Universitet.

Analyser & anbefalinger Flersprogethed Arbejdsmarked Spansk Tysk Engelsk Italiensk Fransk Tværfaglighed Kompetenceudvikling Sprog som tillægskompetence

Relateret materiale

Fremmedsprog, forandring og forankring
En videns- og erfaringsopsamling fra et kompetenceudviklingsprojekt
Marts 2024
Verdensborger
Globalt udsyn og kulturel indsigt
Februar 2024
Digitale sprogværktøjer
En hjælper i elevernes læreproces og sprogpraksis
Februar 2024
Digitale læremidler til udvikling af interkulturel kommunikativ kompetence
9 anbefalinger til fremmedsprogsundervisningen i udskolingen
December 2023
Tværsproglighed i læreruddannelsen 2
Inspirationsmateriale til sproglærere i grundskolen
November 2023
Tværsproglighed i læreruddannelsen 1
Inspirationsmateriale til sprogundervisere i læreruddannelsen
November 2023
Pixi: Elevperspektiver på fremmedsprog fra grundskole til gymnasium
En motivations- og barriereanalyse
Oktober 2023
Elevperspektiver på fremmedsprog fra grundskole til gymnasium
En motivations- og barriereanalyse
Oktober 2023
Sprogcoaching
Marts 2023
Motivation for fremmedsprog
og FN's Verdensmål for bæredygtig udvikling
Marts 2023
Styrk fremmedsprog
go digital mit technologia für Unterricht en langue étrangère
September 2022
Frem dit sprog
Digitale værktøjer i sprogfagene
September 2022
Kortlægning af Fremmedsprog i Uddannelsessektoren
Epinion for Det Nationale Center for Fremmedsprog
December 2021
Gevinster ved solide fremmedsproglige tillægskompetencer
Behovsanalyse fra et virksomhedsperspektiv
November 2021
Akademisk literacy
- i engelsk, fransk, spansk og tysk i et brobygningsperspektiv
Juni 2021
Gevinster ved fremmedsprog som tillægskompetence
Positive effekter for arbejdsliv og karriere - DM-undersøgelse
Februar 2021
Fremmedsprog i og til et arbejdsliv
En afdækning af behov for tysk og/eller fransk i private virksomheder og offentlige institutioner
Januar 2021
Kvalitetsudvikling i tysk, fransk, spansk og engelsk i et brobygningsperspektiv
Fire behovsundersøgelser blandt fremmedsprogsundervisere i det danske uddannelsessystem
November 2020
Gevinster ved fremmedsprog som tillægskompetence
Positive effekter for arbejdsliv og karriere - DDD-undersøgelse
November 2020
Fremmedsprog i og til et arbejdsliv
En afdækning af, hvilke behov for hvilket tysk og/eller fransk private virksomheder og offentlige institutioner har
September 2020
Gevinster ved fremmedsprog som tillægskompetence
Positive effekter for arbejdsliv og karriere - JA-undersøgelse
September 2020

Relaterede emner

Flersprogethed
Sæt elevernes sproglige resurser i spil i fremmedsprogsundervisningen.
Arbejdsmarked
Find materialer om fremmedsprog i relation til arbejdsliv og karriere.
;