Viden om fremmedsprog
Det Nationale Center For Fremmedsprog
ncff.dk
Få viden om fremmedsprog fra analyser og anbefalinger foretaget af eller for NCFF.
Få viden om fremmedsprog fra projekter, som NCFF har støttet med midler.
Få inspiration til undervisningen fra udviklingsprojekter, som NCFF har støttet med midler.
Få viden fra NCFF om specifikke emner indenfor fremmedsprogsfagene.
TEOPÆD-undersøgelse 2022
NCFF’s undersøgelse blandt sprogkandidaterne inden for teoretisk pædagogikum
April 2023
Motivation for fremmedsprog
og FN's Verdensmål for bæredygtig udvikling
Marts 2023
Sprogcoaching
Marts 2023
Styrk fremmedsprog
go digital mit technologia für Unterricht en langue étrangère
September 2022
Frem dit sprog
Digitale værktøjer i sprogfagene
September 2022
Franskfagets udvikling gennem de sidste 10 år
En databaseret undersøgelse af franskfagets udvikling 2012-21 i grundskolen, på ungdomsuddannelserne og på de videregående uddannelser
August 2022
TEOPÆD-undersøgelse 2021
NCFF's undersøgelse blandt sprogkandidaterne inden for teoretisk pædagogikum
Marts 2022
Kortlægning af Fremmedsprog i Uddannelsessektoren
Epinion for Det Nationale Center for Fremmedsprog
December 2021
Gevinster ved solide fremmedsproglige tillægskompetencer
Behovsanalyse fra et virksomhedsperspektiv
November 2021
Akademisk literacy
- i engelsk, fransk, spansk og tysk i et brobygningsperspektiv
Juni 2021
Sprogligt boost i tysk
Et nyskabende samarbejde mellem læreruddannelse og universitet
Juni 2021
Overgange og brobygning i fremmedsprogsfagene
En vifte af muligheder
Maj 2021
Gevinster for fremmedsprog som tillægskompetence - Fællesrapport
Positive effekter for arbejdsliv og karriere set fra et medarbejderperspektiv
Marts 2021
Gevinster ved fremmedsprog som tillægskompetence
Positive effekter for arbejdsliv og karriere - DM-undersøgelse
Februar 2021
Fremmedsprog i og til et arbejdsliv
En afdækning af behov for tysk og/eller fransk i private virksomheder og offentlige institutioner
Januar 2021
Spansk som Fremmedsprog i Danmark
En behovsanalyse af fagets videreudvikling i et brobygningsperspektiv
November 2020
Kvalitetsudvikling i tysk, fransk, spansk og engelsk i et brobygningsperspektiv
Fire behovsundersøgelser blandt fremmedsprogsundervisere i det danske uddannelsessystem
November 2020
Gevinster ved fremmedsprog som tillægskompetence
Positive effekter for arbejdsliv og karriere - DDD-undersøgelse
November 2020
Fremmedsprog i og til et arbejdsliv
En afdækning af, hvilke behov for hvilket tysk og/eller fransk private virksomheder og offentlige institutioner har
September 2020
Gevinster ved fremmedsprog som tillægskompetence
Positive effekter for arbejdsliv og karriere - JA-undersøgelse
September 2020
Arbejdsmarked
Find materialer om fremmedsprog i relation til arbejdsliv og karriere.
Brobygning
Find materialer om samarbejder mellem sprogfagene og mellem uddannelsesniveauer.
Digitale værktøjer
Find materialer til brug af it og digitale værktøjer i fremmedsprogsundervisningen.
Mundtlighed
Styrk elevernes lyst og motivation til at tale sproget og deltage i den mundtlige del af undervisningen.
Ordforråd
Materialesamling, der på forskellig vis understøtter et fokus på at udvide elevernes ordforråd på et fremmedsprog.
Interkulturel kompetence
Gennem fremmedsprog bliver vi klogere på andre kulturer og andre befolkningers måde at leve på.
Sprogstrategisk arbejde
Læs om projekter, der arbejder for at styrke sprogene i skolen, fx gennem lokale eller kommunale fremmedsprogsstrategier.
Flersprogethed
Sæt elevernes sproglige resurser i spil i fremmedsprogsundervisningen.
Søg