Viden om fremmedsprog
Det Nationale Center For Fremmedsprog
ncff.dk
Arbejdsmarked
Brobygning
Digitale værktøjer
Funktionel grammatik
Mundtlighed
Ordforråd
Interkulturel kompetence
Flersprogethed
Pixi om Mundtlighed
Inspiration til at arbejde med elevernes mundtlige sprogfærdighed
November 2023
Pixi om Interkulturel kommunikativ kompetence
Inspiration til at arbejde med interkulturel kommunikativ kompetence
November 2023
Pixi om Ordforrådstilegnelse
Inspiration til arbejdet med ordforråd i fremmedsprogsundervisningen
November 2023
Pixi om Funktionel grammatik
Inspiration til at arbejde ud fra en funktionel tilgang til grammatik
November 2023
Pixi om Flersprogethed
Inspiration til at arbejde med flersprogethed
November 2023
Tværsproglighed i læreruddannelsen 2
Inspirationsmateriale til sproglærere i grundskolen
November 2023
Tværsproglighed i læreruddannelsen 1
Inspirationsmateriale til sprogundervisere i læreruddannelsen
November 2023
Introduktion til Den Fælles Europæiske Referenceramme for Sprog
Praktiske eksempler på brug og opgaver til inspiration i fremmedsprogsundervisningen
November 2023
Pixi: Elevperspektiver på fremmedsprog fra grundskole til gymnasium
En motivations- og barriereanalyse
Oktober 2023
Elevperspektiver på fremmedsprog fra grundskole til gymnasium
En motivations- og barriereanalyse
Oktober 2023
Didaktisk håndbog om mundtlighed
– for universitetsundervisere i fremmedsprog
September 2023
Tyskfagets udvikling gennem de sidste 10 år
En databaseret undersøgelse af tyskfagets udvikling 2012-22 i grundskolen, på ungdomsuddannelserne og på de videregående uddannelser
August 2023
Latinrapport 2023
En undersøgelse af stx-elevers valg af latin på C-niveau
Juli 2023
TEOPÆD-undersøgelse 2022
NCFF’s undersøgelse blandt sprogkandidaterne inden for teoretisk pædagogikum
April 2023
Motivation for fremmedsprog
og FN's Verdensmål for bæredygtig udvikling
Marts 2023
Sprogcoaching
Marts 2023
Styrk fremmedsprog
go digital mit technologia für Unterricht en langue étrangère
September 2022
Frem dit sprog
Digitale værktøjer i sprogfagene
September 2022
Franskfagets udvikling gennem de sidste 10 år
En databaseret undersøgelse af franskfagets udvikling 2012-21 i grundskolen, på ungdomsuddannelserne og på de videregående uddannelser
August 2022
TEOPÆD-undersøgelse 2021
NCFF's undersøgelse blandt sprogkandidaterne inden for teoretisk pædagogikum
Marts 2022
Søg