Viden om fremmedsprog
Det Nationale Center For Fremmedsprog
ncff.dk
Arbejdsmarked
Brobygning
Digitale værktøjer
Funktionel grammatik
Mundtlighed
Ordforråd
Interkulturel kompetence
Sprogstrategisk arbejde
Flersprogethed
TEOPÆD-opsamling
Opsamlende vidensnotat over NCFF’s TEOPÆD-undersøgelser
April 2024
TEOPÆD-undersøgelse 2023
NCFF’s undersøgelse blandt sprogkandidaterne inden for teoretisk pædagogikum
April 2024
Databaseret status på elevernes valg af fremmedsprog
stx og hhx 2014-2023
Marts 2024
Fremmedsprog, forandring og forankring
En videns- og erfaringsopsamling fra et kompetenceudviklingsprojekt
Marts 2024
Faglig Kommunikation i Engelsk
Et forløb om activism
Marts 2024
Verdensborger
Globalt udsyn og kulturel indsigt
Februar 2024
Digitale sprogværktøjer
En hjælper i elevernes læreproces og sprogpraksis
Februar 2024
Digitale læremidler til udvikling af interkulturel kommunikativ kompetence
9 anbefalinger til fremmedsprogsundervisningen i udskolingen
December 2023
Pixi om Mundtlighed
Inspiration til at arbejde med elevernes mundtlige sprogfærdighed
November 2023
Pixi om Ordforrådstilegnelse
Inspiration til arbejdet med ordforråd i fremmedsprogsundervisningen
November 2023
Pixi om Funktionel grammatik
Inspiration til at arbejde ud fra en funktionel tilgang til grammatik
November 2023
Pixi om Interkulturel kommunikativ kompetence
Inspiration til at arbejde med interkulturel kommunikativ kompetence
November 2023
Pixi om Flersprogethed
Inspiration til at arbejde med flersprogethed
November 2023
Tværsproglighed i læreruddannelsen 2
Inspirationsmateriale til sproglærere i grundskolen
November 2023
Tværsproglighed i læreruddannelsen 1
Inspirationsmateriale til sprogundervisere i læreruddannelsen
November 2023
Introduktion til Den Fælles Europæiske Referenceramme for Sprog
Praktiske eksempler på brug og opgaver til inspiration i fremmedsprogsundervisningen
November 2023
Pixi: Elevperspektiver på fremmedsprog fra grundskole til gymnasium
En motivations- og barriereanalyse
Oktober 2023
Elevperspektiver på fremmedsprog fra grundskole til gymnasium
En motivations- og barriereanalyse
Oktober 2023
Didaktisk håndbog om mundtlighed
– for universitetsundervisere i fremmedsprog
September 2023
Tyskfagets udvikling gennem de sidste 10 år
En databaseret undersøgelse af tyskfagets udvikling 2012-22 i grundskolen, på ungdomsuddannelserne og på de videregående uddannelser
August 2023
Søg