Få viden fra NCFF om specifikke emner indenfor fremmedsprogsfagene.

Sprogundervisere til hele Danmark

NCFF arbejder for at styrke sammenhængen mellem udbud og efterspørgsel på fremmedsprogsområdet i hele landet gennem øget viden, samarbejder og styrket dialog mellem professionshøjskolerne, universiteterne, aftagere og interessenter.