Viden om fremmedsprog
Det Nationale Center For Fremmedsprog
ncff.dk

Spansk som Fremmedsprog i Danmark

En behovsanalyse af fagets videreudvikling i et brobygningsperspektiv

I denne rapport formidles resultaterne fra en spørgeskemaundersøgelse. I undersøgelsen er lærere, der underviser i fremmedsproget på alle uddannelsesniveauer, blevet adspurgt om deres oplevelser af de aktuelle udfordringer, muligheder og udviklingsbehov med henblik på fagets fremtidige udvikling i Danmark.

Motivationen for projektet stammer fra den specifikke situation, som spanskfaget, i det danske uddannelsessytem, på nuværende tidspunkt befinder sig i. Med den nye gymnasiereform fra 2017 blev spansk som fortsættersprog prioriteret frem for begyndersprog, og spansk kan nu kun indgå som begyndersprog i studieretninger eller i en sproglig studieretning med mindst to andre sprogfag. Projektets formål er at styrke fremmedsprogskompetencer samt etablere spansk som fortsættersprog i gymnasiet.

Rapporten er udført af NCFF og Københavns Universitet.

Den er udarbejdet af ekstern lektor Natalia Morollón Martí ved Institut for Engelsk, Germansk og Romansk på Københavns Universitet.

Rapporter & undersøgelser Brobygning Spansk Grundskole Ungdomsuddannelser Professionshøjskole / læreruddannelse Universitet / sproguddannelser Overgange Didaktisk udvikling Kompetenceudvikling Behov

Relateret materiale

Relaterede emner

Brobygning
Find materialer om samarbejder mellem sprogfagene og mellem uddannelsesniveauer.
;