Viden om fremmedsprog
Det Nationale Center For Fremmedsprog
ncff.dk
Læs her Hent pdf
UdgivelsesdatoSeptember 2022
Antal sider58
Skrevet af
Christian Dalsgaard
Mette Alma Kjærsholm Boie
Francesco Caviglia

Frem dit sprog

Digitale værktøjer i sprogfagene

Denne publikation henvender sig til fremmedsprogslærere i ungdomsuddannelserne, som interesserer sig for og gerne vil arbejde med, hvordan digitale værktøjer og praksisser kan integreres som en naturlig del af arbejdet i og med sprogfagene. 

Publikationen er et resultat af aktionslæringsprojektet FREMDitSPROG ved DPU Aarhus Universitet, der med inddragelse af fagene engelsk, tysk, fransk og spansk på stx og hhx, har sat fokus på: 

• hvordan digitale værktøjer påvirker sprogfagligheden, og hvad man kan (og skal kunne) med sprog og digitale værktøjer

• hvad sprogfaglighed gør ved forståelsen og anvendelsen af digitale værktøjer, og hvilke (udvidede) sprogfagligheder der kommer i spil i dialogen med digitale værktøjer. 

Formålet med denne publikation er at bidrage til at øge forståelsen af, hvordan digitale værktøjer spiller og kan spille en rolle i fremmedsprogsundervisningen og samtidig pege på, hvordan denne rolle kan forvaltes på en hensigtsmæssig måde i undervisningen. Ligeledes bidrager den til at italesætte specifikke digitale værktøjer som deciderede digitale sprogteknologier og herudover skabe anledning til dialog om, hvordan digitale sprogteknologier bidrager til en udvidet sprogfaglighed. 

Publikationen præsenterer tre tematikker: 

1. Partnerskab med digitale værktøjer 

2. Digitale sprogteknologier i elevernes sproglige arbejdsrum 

3. Processer for sprogarbejde 

Hver tematik tilbyder en model, som har til formål at danne et overblik over pointerne samt at bidrage til udvikling af terminologi inden for digitale sprogteknologier. 

Til publikationen hører den selvstændige materialesamling Styrk fremmedsprog, der består af eksempler på inddragelse af digitale værktøjer i sprogfagene, udarbejdet af FREMDitSPROGs deltagende lærere. Her kan man blive inspireret til at tilrettelægge og afprøve enkelte aktiviteter eller længere forløb i sin egen undervisning.

Følgende skoler har deltaget i projektet: College360 (hhx), Hjørring Gymnasium (stx), Odder Gymnasium (stx), Randers Statsskole (stx), Risskov Gymnasium, (stx), Skive College (hhx), Viby Gymnasium (stx) og Århus Statsgymnasium (stx).

Et samarbejde mellem

Inspirationsmaterialer Digitale værktøjer Fransk Tysk Spansk Engelsk HHX STX

Relateret materiale

Fremmedsprog, forandring og forankring
En videns- og erfaringsopsamling fra et kompetenceudviklingsprojekt
Marts 2024
Verdensborger
Globalt udsyn og kulturel indsigt
Februar 2024
Digitale sprogværktøjer
En hjælper i elevernes læreproces og sprogpraksis
Februar 2024
Digitale læremidler til udvikling af interkulturel kommunikativ kompetence
9 anbefalinger til fremmedsprogsundervisningen i udskolingen
December 2023
Tværsproglighed i læreruddannelsen 2
Inspirationsmateriale til sproglærere i grundskolen
November 2023
Tværsproglighed i læreruddannelsen 1
Inspirationsmateriale til sprogundervisere i læreruddannelsen
November 2023
Elevperspektiver på fremmedsprog fra grundskole til gymnasium
En motivations- og barriereanalyse
Oktober 2023
Pixi: Elevperspektiver på fremmedsprog fra grundskole til gymnasium
En motivations- og barriereanalyse
Oktober 2023
Sprogcoaching
Marts 2023
Motivation for fremmedsprog
og FN's Verdensmål for bæredygtig udvikling
Marts 2023
Styrk fremmedsprog
go digital mit technologia für Unterricht en langue étrangère
September 2022
Kortlægning af Fremmedsprog i Uddannelsessektoren
Epinion for Det Nationale Center for Fremmedsprog
December 2021
Akademisk literacy
- i engelsk, fransk, spansk og tysk i et brobygningsperspektiv
Juni 2021
Gevinster for fremmedsprog som tillægskompetence - Fællesrapport
Positive effekter for arbejdsliv og karriere set fra et medarbejderperspektiv
Marts 2021
Gevinster ved fremmedsprog som tillægskompetence
Positive effekter for arbejdsliv og karriere - DM-undersøgelse
Februar 2021
Kvalitetsudvikling i tysk, fransk, spansk og engelsk i et brobygningsperspektiv
Fire behovsundersøgelser blandt fremmedsprogsundervisere i det danske uddannelsessystem
November 2020
Gevinster ved fremmedsprog som tillægskompetence
Positive effekter for arbejdsliv og karriere - DDD-undersøgelse
November 2020
Gevinster ved fremmedsprog som tillægskompetence
Positive effekter for arbejdsliv og karriere - JA-undersøgelse
September 2020

Relaterede emner

Digitale værktøjer
Find materialer til brug af it og digitale værktøjer i fremmedsprogsundervisningen.
;