Viden om fremmedsprog
Det Nationale Center For Fremmedsprog
ncff.dk
Læs her Hent pdf
UdgivelsesdatoMarts 2024
Antal sider44
Skrevet af
Søren Nørrelund-Madsen, NCFF

Databaseret status på elevernes valg af fremmedsprog

stx og hhx 2014-2023

NCFF ønsker med denne statusrapport at give en databaseret status på elevernes valg af fremmedsprog på stx og hhx.

Fremmedsprog fylder mere på skemaet på hhx og stx, end det gør på de øvrige ungdomsuddannelser htx, hf og eux, da 2. fremmedsprog er obligatorisk på hhx og stx. Derfor fokuseres der udelukkende på hhx og stx i denne rapport. Der vil blive udarbejdet en særskilt overbliksrapport for fremmedsprogsfagene på htx, hf og eux på et senere tidspunkt.

Rapporten er i høj grad baseret på data, der viser, hvilke fremmedsprog studenterne på de gymnasiale ungdomsuddannelser stx og hhx har på deres eksamensbeviser, og medmindre andet er nævnt i rapporten, vil der være tale om data på bevisår, dvs. det år, eleven færdiggjorde sin ungdomsuddannelse.

For enkelte datapunkter, såsom elevernes valg af studieretning, er det muligt at udtrække data, mens eleven stadig er i gang med sin ungdomsuddannelse. Der skelnes derfor i rapporten mellem studenter og elever. Begrebet studenter bruges om personer, der har færdiggjort deres ungdomsuddannelse, og begrebet elever bruges om personer, der stadig er i gang med deres ungdomsuddannelse.

Hovedparten af data er opgjort for en tiårig periode fra 2014 til 2023, således at det er muligt at udpege tendenser i elevernes valg af fremmedsprog over en længere periode.

Analyser & anbefalinger Ungdomsuddannelser HHX STX Sprogvalg

Relateret materiale

;