Styrk elevernes lyst og motivation til at tale sproget og deltage i den mundtlige del af undervisningen.