Viden om fremmedsprog
Det Nationale Center For Fremmedsprog
ncff.dk
Læs her Hent pdf
UdgivelsesdatoJuli 2023
Antal sider29
Skrevet af
NCFF

Latinrapport 2023

En undersøgelse af stx-elevers valg af latin på C-niveau

Denne rapport er blevet til på baggrund af en spørgeskemaundersøgelse, som NCFF gennemførte i marts og april 2023 blandt nuværende stx-elever, der har eller har haft latin på C-niveau. Der er tale om en skriftlig surveyundersøgelse med mulighed for kvalitative kommentarer i form af et fritekstfelt.

Formålet med undersøgelsen er at styrke vidensgrundlaget om stx-elevernes valg af latin på C-niveau, hvor antallet af elever er steget markant efter indførelsen af den seneste gymnasiereform.

Det er undersøgelsens hovedambition at undersøge elevernes motivation for at vælge latin på C-niveau for at blive klogere på, hvorfor stx-eleverne under den nye reform vælger faget. For at kunne gøre dette er det nødvendigt først grundigt at undersøge elevernes valgmønstre omkring latin på C-niveau, hvilket vil blive gjort med afsæt i en grundig kvantitativ afdækning. Herefter vil selve surveyens fund blive fremlagt.

Undersøgelsen beskæftiger sig kun i mindre grad med elevernes oplevede udbytte af faget. Det vil være op til andre undersøgelser at undersøge dette.

 

Analyser & anbefalinger Latin STX Motivation

Relateret materiale

;