Viden om fremmedsprog
Det Nationale Center For Fremmedsprog
ncff.dk
Læs her Hent pdf
UdgivelsesdatoMarts 2024
Antal sider21
Skrevet af
Susanne Karen Jacobsen
Robert Lee Revier

Faglig Kommunikation i Engelsk

Et forløb om activism

Forløbet i dette inspirationsmateriale til udskolingen er blevet til i forbindelse med et 2-årigt udviklingsprojekt Faglig Kommunikation i Engelsk, som er støttet med midler af NCFF. 

Projektet, som har været forankret på Københavns Professionshøjskole, involverede tre lærere fra hhv. grundskolen og gymnasieskolen. 

Forløbets aktiviteter er bygget op om og tilrettelagt med henblik på at understøtte et slutprodukt, der udfordrer eleverne til at tænke og kommunikere mere fagligt og med større præcision om en selvvalgt sag.  

Aktiviteterne kan downloades i word-format direkte i materialet, hvor forløbet er inddelt i seks separate dele med tilhørende filer:  

· Et fælles afsæt, en fælles oplevelse – og så er vi i gang (1 aktivitet)
· Rekonstruktion af den fælles oplevelse (1 aktivitet)
· Inspiration og sproglig modellering/ taler (5 aktiviteter)
· Et fiktivt blik på activism (4 aktiviteter)
· Hen imod sin egen stemme (4 aktiviteter)
· Final reflection (1 aktivitet)

Et samarbejde mellem

Inspirationsmaterialer Mundtlighed Brobygning Engelsk Udskoling Skriftlighed Overgange

Relateret materiale

Relaterede emner

Mundtlighed
Styrk elevernes lyst og motivation til at tale sproget og deltage i den mundtlige del af undervisningen.
Brobygning
Find materialer om samarbejder mellem sprogfagene og mellem uddannelsesniveauer.
;