Viden om fremmedsprog
Det Nationale Center For Fremmedsprog
ncff.dk
Læs her Hent pdf
UdgivelsesdatoJuni 2021
Antal sider28
Skrevet af
Line Møller Daugaard, VIA
Julia Feller, AU
Juljana Hjorth Jacobsen, VIA

Sprogligt boost i tysk

Et nyskabende samarbejde mellem læreruddannelse og universitet

Læreruddannelsen i Aarhus på VIA University College og Afdeling for Tysk og Romanske Sprog ved Institut for Kommunikation og Kultur på Aarhus Universitet har siden 2019 samarbejdet om et fælles undervisningsforløb med titlen Sprogligt boost i tysk målrettet tyskstuderende på begge videregående institutioner. Udviklingsprojektet blev støttet med midler af NCFF. 

I dette konceptualiseringspapir redegør underviserne fra VIA og AU, som har planlagt og gennemført forløbet, for deres erfaringer med de to første gennemløb af Sprogligt boost i tysk i håb om, at andre kan finde inspiration heri.

 

Et samarbejde mellem

Inspirationsmaterialer Mundtlighed Tysk Læreruddannelsen Universitet

Relateret materiale

Relaterede emner

Mundtlighed
Styrk elevernes lyst og motivation til at tale sproget og deltage i den mundtlige del af undervisningen.
;