Gennem fremmedsprog bliver vi klogere på andre kulturer og andre befolkningers måde at leve på.