Viden om fremmedsprog
Det Nationale Center For Fremmedsprog
ncff.dk
Læs her Hent pdf
UdgivelsesdatoSeptember 2023
Antal sider64
Skrevet af
Bente Mosgaard Jørgensen
Anja Krogsgaard Vesterager
Marianne Høi Liisberg
Susana Mellerup
Anke Heier

Didaktisk håndbog om mundtlighed

– for universitetsundervisere i fremmedsprog

Denne didaktiske håndbog har til hensigt at sammenstille viden om forskningsbegrundede metoder til undervisning i mundtlighed og søger at udmønte denne viden i konkrete forslag til sprogundervisningen på danske universiteter.

Håndbogens forfattere er et netværk af fremmedsprogsundervisere i tysk, fransk og spansk på Aarhus Universitet, der har sat sig ind i relevante didaktiske stofområder, og som på baggrund af undervisningserfaring og kreativitet har givet forslag til, hvordan de kan omsættes i praksis.

Håndbogen består således af 12 korte artikler om aktuelle emner inden for forskningen i fremmedsprogsdidaktik, og 10 undervisningseksempler. Eksemplerne har alle form af tasks, som er afprøvet i undervisningen på AU. Skabelonen i word, som er tilknyttet materialet, kan downloades og bruges til udvikling af egne tasks.

Et samarbejde mellem

Tilknyttet materiale

Skabelon til udvikling af egne tasks
Download
Inspirationsmaterialer Mundtlighed Videregående uddannelser Sproguddannelser Universitet Fremmedsprogsdidaktik Tasks

Relateret materiale

Relaterede emner

Mundtlighed
Styrk elevernes lyst og motivation til at tale sproget og deltage i den mundtlige del af undervisningen.
;