Sæt elevernes sproglige resurser i spil i fremmedsprogsundervisningen.