Viden om fremmedsprog
Det Nationale Center For Fremmedsprog
ncff.dk
Læs her Hent pdf
UdgivelsesdatoNovember 2021
Antal sider52
Skrevet af
Birgitte Nygaard Alexandersen, Aarhus Universitet
Ana Kanareva-Dimitrovska, NCFF

Gevinster ved solide fremmedsproglige tillægskompetencer

Behovsanalyse fra et virksomhedsperspektiv

Formålet med denne undersøgelse er dels at afdække, hvilke erfaringer et udsnit af danske virksomheder har med betydningen af fremmedsprog i forhold til at drive forretning på et internationalt marked, dels at afdække samme virksomheders oplevede behov for fremmedsprogskompetencer i forbindelse med international samhandel, herunder spørgsmål om sprogkompetencer, om arbejdsområder der kræver sprogkompetencer samt om den danske undervisningssektors oplevede evne til at klæde unge på til arbejdsopgaver relateret til sprog.

Med denne undersøgelse bestræber vi os på at undersøge og synliggøre de positive konsekvenser af solide sproglige tillægskompetencer på virksomhedsniveau i form af virksomheders opmærksomhed på eksport- og internationaliseringspotentiale. På denne måde gør projektet en samlet status over såvel oplevede behov for som gevinster ved sprogkompetencer i dansk erhvervsliv og for medarbejdere, hvorved man vil kunne skabe en pull- og en push-effekt på efterspørgslen af solide sproglige tillægskompetencer. Det vil fremme, at sproglige tillægskompetencer vil være en naturlig del af at arbejde struktureret med eksport og internationalisering og som sådan udgøre en naturlig del af virksomhedens forretningsstrategi.

 

Et samarbejde mellem

Rapporter & undersøgelser Arbejdsmarked Efter- og videreuddannelse (udvikling) Sprog som tillægskompetence Kompetenceudvikling Internationalisering Strategisk kompetence

Relateret materiale

Relaterede emner

Arbejdsmarked
Find materialer om fremmedsprog i relation til arbejdsliv og karriere.
;