Viden om fremmedsprog
Det Nationale Center For Fremmedsprog
ncff.dk
Læs her Hent pdf
UdgivelsesdatoNovember 2023
Antal sider14
Skrevet af
NCFF

Pixi om Interkulturel kommunikativ kompetence

Inspiration til at arbejde med interkulturel kommunikativ kompetence

NCFF’s pixier omhandler emner, som er centrale i fremmedsprogsundervisningen i det danske uddannelsessystem. Emnerne er (indtil videre):

· Flersprogethed
· Funktionel grammatik
· Interkulturel kommunikativ kompetence
· Mundtlighed
· Ordforrådstilegnelse

Pixierne er struktureret efter ‘hvad’, ‘hvorfor’ og ‘hvordan’ og indledes med en kort gennemgang af de vigtigste teoretiske principper inden for emnet. Der er her tale om en kortfattet introduktion, der i sagens natur ikke er udtømmende, men er forankret i og med henvisninger til den nyeste teori inden for området. Derefter gives der praktisk, konkret inspiration til, hvordan man som lærergruppe kan arbejde videre med emnerne i fremmedsprogsfagene. Forslagene er ment som netop inspiration, og derfor er der ikke udviklet aktiviteter til alle klassetrin.

Pixierne indeholder også små refleksionsaktiviteter, som fx kan bruges som udgangspunkt for diskussioner i faggrupper og læringsfællesskaber. Til slut i hver pixi kan man finde henvisninger og links til de bøger, artikler og projekter, som pixien baserer sig på, samt til, hvor man kan finde mere viden om det pågældende emne og inspiration til at arbejde videre med det.

Til hver pixi er tilknyttet et mini-aktionslæringsforløb i emnet. Forløbene er udarbejdet i forbindelse med projektet ”Fremmedsprog, Forandring og Forankring” af sprogundervisere Hanne Thomsen, Karen Aarøe og Lise Majgaard Mortensen, som alle tre er lektorer ved hhv. Københavns Professionshøjskole, UC SYD og VIA University College.

Tilknyttet materiale

Mini-aktionslæringsforløb.pdf
Download
Temahæfter Interkulturel kompetence Grundskole Ungdomsuddannelser

Relateret materiale

Relaterede emner

Interkulturel kompetence
Gennem fremmedsprog bliver vi klogere på andre kulturer og andre befolkningers måde at leve på.
;