Viden om fremmedsprog
Det Nationale Center For Fremmedsprog
ncff.dk

ECTS-givende efter- og videreuddannelse

En redegørelse for mulighederne for efter- og videreuddannelse (EVU) inden for fremmedsprog i uddannelsessystemet

Denne rapport kortlægger – som aftalt med UFM  – de eksisterende Efter- og Videreuddannelsestilbud, EVU, rettet mod undervisere inden for fremmedsprogsområdet. Dette gøres først og fremmest gennem et overblik over ECTS-bærende muligheder belyst med tal og udbud/oprettelse, dernæst med en kort beskrivelse af ikke-ECTS-belagte tilbud. 

Data er indhentet via tilgængelige kilder, fx Uddannelsesguiden (ug.dk), samtaler med relevante personer på institutionerne, oplsag på institutionernes hjemmesider m.v. Ofte har tilgængelige informationer ikke været opdateret, lige som der i nogle tilfælde har været uoverensstemmelse mellem informationerne fra de forskellige kilder. Feltet er med andre ord ret uoversueligt. 

Kortlægningen er dermed ikke 100 % retvisende, lige som tal for udbud og oprettelse ikke er sammenlignelige, og tallene ændrer sig fra semester til semester.

Data er indhentet i studieåret 2019/2020. Der er derfor tale om et øjebliksbillede, der skal illustrere udbudssituationen. 

 

Rapporter & undersøgelser Sprogstrategisk arbejde Efteruddannelse Efter- og videreuddannelse (udvikling) EVU Kompetenceudvikling

Relateret materiale

Relaterede emner

Sprogstrategisk arbejde
Hent viden fra rapporter og projekter til strategisk arbejde, som styrker sprogene i skolen. Det kan fx være gennem fagdidaktisk kompetenceudvikling og etablering af tværsproglige læringsfællesskaber for sproglærere eller gennem lokale eller kommunale fremmedsprogsstrategier, der løfter sprogfagene.
;