Viden om fremmedsprog
Det Nationale Center For Fremmedsprog
ncff.dk
Læs her Hent pdf
UdgivelsesdatoApril 2024
Antal sider27
Skrevet af
Karin Storm Randrup, NCFF

TEOPÆD-opsamling

Opsamlende vidensnotat over NCFF’s TEOPÆD-undersøgelser

Denne rapport samler resultater fra tre survey-undersøgelser foretaget af NCFF blandt sprogkandidaterne inden for teoretisk pædagogikum i perioden fra 2021-2023. Undersøgelserne, som alle kan tilgås her i vidensbanken, er lavet i perioden umiddelbart efter, at kandidaterne er startet på den teoretiske del af deres etårige pædagogikum med henblik på at opnå undervisningskompetence i et eller flere fremmedsprog på en gymnasial uddannelse.

I tråd med NCFF’s opdrag er formålet med undersøgelserne at få viden om, hvordan respondenterne oplever matchet mellem den viden, de kompetencer og færdigheder, de har med sig fra deres universitetsstudium, og den viden, de kompetencer og færdigheder, de oplever at have brug for som fremmedsprogslærere på en gymnasial uddannelse. NCFF har fundet det relevant at lave disse undersøgelser, fordi en meget stor andel af kandidaterne fra sproguddannelserne ender i undervisningsrelaterede jobs, primært i gymnasiesektoren. Tal fra Uddannelseszoom via Danmarks Statistik viser, at et gennemsnit på 69 % af de uddannede kandidater i tysk på landsplan er ansat i undervisningsbranchen. Tilsvarende gælder dette for 66 % af spanskkandidaterne, 50 % af franskkandidaterne og 56 % af engelskkandidaterne.

Det er samtidig håbet, at nærværende opsamlende rapport kan bidrage til at kvalificere debatten om mulige udviklingsmuligheder for gymnasielæreruddannelsen inden for fremmedsprogsfagene.

Alle tre surveys har været bygget op på samme måde, så der i denne opsamlende rapport er mulighed for at sammenligne de tre rapporter, se tendenser i data og påpege ligheder og forskelle.  

Vidensnotater Arbejdsmarked Universitet / sproguddannelser Teoretisk pædagogikum Undervisningskompetence

Relateret materiale

Relaterede emner

Arbejdsmarked
Find materialer om fremmedsprog i relation til arbejdsliv og karriere.
;