Viden om fremmedsprog
Det Nationale Center For Fremmedsprog
ncff.dk
Læs her Hent pdf
UdgivelsesdatoApril 2024
Antal sider18
Skrevet af
Karin Storm Randrup, NCFF

TEOPÆD-undersøgelse 2023

NCFF’s undersøgelse blandt sprogkandidaterne inden for teoretisk pædagogikum

Denne rapport er den tredje i en række af undersøgelser som er lavet blandt sprogkandidater inden for teoretisk pædagogikum. Undersøgelsen har fokus på kandidater, der er påbegyndt deres pædagogikum i 2023, og rapporten er af hensyn til sammenligneligheden bygget op som de to foregående rapporter fra hhv. 2021 og 2022. 

Formålet med undersøgelsen er at belyse, hvordan respondenterne oplever matchet mellem de kompetencer, den viden og de færdigheder, de har med sig fra deres universitetsstudium, og de kompetencer, den viden og de færdigheder, de oplever at have brug for i deres job som gymnasielærere.

Dette er relevant at undersøge, da en meget stor andel af kandidaterne fra sproguddannelserne ender i netop undervisningsrelaterede jobs, primært i gymnasiet. Eksempelvis viser tal fra Uddannelseszoom, der baserer sig på den registerbaserede arbejdsstyrkestatistik fra Danmarks Statistik, at 72 % af de uddannede kandidater i tysk fra Aarhus Universitet er ansat i undervisningsbranchen (og at landsgennemsnittet er på 69 %).

Der er som i de to tidligere rapporter tale om en surveyundersøgelse, hvor respondenterne har haft mulighed for at uddybe deres svar med kvalitative kommentarer. I denne rapport påpeges lejlighedsvis ligheder og forskelle mellem de tre undersøgelser.

Vidensnotater Arbejdsmarked Universitet / sproguddannelser Teoretisk pædagogikum Undervisningskompetence

Relateret materiale

Relaterede emner

Arbejdsmarked
Find materialer om fremmedsprog i relation til arbejdsliv og karriere.
;