Viden om fremmedsprog
Det Nationale Center For Fremmedsprog
ncff.dk
Læs her Hent pdf
UdgivelsesdatoApril 2023
Antal sider19
Skrevet af
Det Nationale Center for Fremmedsprog

TEOPÆD-undersøgelse 2022

NCFF’s undersøgelse blandt sprogkandidaterne inden for teoretisk pædagogikum

Denne rapport er nr. 2 i en række af undersøgelser blandt sprogkandidaterne inden for teoretisk pædagogikum. Den vedrører de kandidater, der startede deres pædagogikum i 2022, og er af hensyn til sammenligneligheden bygget op på samme måde som den første rapport.

Vi vil lejlighedsvis også pege på ligheder og forskelle mellem de foreløbig to undersøgelser. Der er som tidligere tale om en surveyundersøgelse med muligheder for kvalitative kommentarer, og undersøgelsen tager – som den foregående – udgangspunkt i de faglige mindstekrav. Spørgsmålene er formuleret som tidligere. Det er undersøgelsens helt overordnede formål – i tråd med NCFF’s opdrag – at undersøge, hvordan respondenterne oplever matchet mellem de kompetencer, den viden og de færdigheder, de har med sig fra deres universitetsstudium, og de kompetencer, den viden og de færdigheder, de oplever at have brug for i deres job som gymnasielærere. Det er håbet, at undersøgelserne kan bidrage til en informeret debat om og mulig udvikling af gymnasielæreruddannelsen inden for fremmedsprogsfagene.

En undersøgelse som denne anses for at være relevant, da en meget stor andel af kandidaterne fra sproguddannelserne i de relevante gymnasiefag ender i undervisningsrelaterede jobs, helt primært i gymnasiet.

Til illustration for denne påstand blot et enkelt tal. I perioden 2011-2017 endte over 70 % af tyskkandidaterne fra Københavns Universitet efter eget udsagn (jf. dimittendundersøgelser) i undervisningssektoren.

 
Vidensnotater Arbejdsmarked Universitet / sproguddannelser Teoretisk pædagogikum Undervisningskompetence

Relateret materiale

Relaterede emner

Arbejdsmarked
Find materialer om fremmedsprog i relation til arbejdsliv og karriere.
;