Viden om fremmedsprog
Det Nationale Center For Fremmedsprog
ncff.dk
Læs her Hent pdf
UdgivelsesdatoMarts 2022
Antal sider16
Skrevet af
Det Nationale Center for Fremmedsprog

TEOPÆD-undersøgelse 2021

NCFF's undersøgelse blandt sprogkandidaterne inden for teoretisk pædagogikum

En meget stor del af de universitetsuddannede kandidater inden for et fremmedsprog finder ansættelse i de gymnasiale uddannelser. Denne undersøgelse af NCFF fra 2021 ser nærmere på færdiguddannede sprogkandidaters oplevede match mellem den viden, de kompetencer og færdigheder, de har fået med sig fra sprogstudierne på universitetet, og den viden, de kompetencer og færdigheder, de oplever at have brug for som fremmedsprogslærere på en gymnasial uddannelse.

Kandidaterne der har deltaget i NCFFs surveyundersøgelse var netop startet på den teoretiske del af deres etårige pædagogikumuddannelse, i folkemunde Teopæd, med henblik på at opnå undervisningskompetence i et fremmedsprog på en gymnasial uddannelse. 

Der er i denne undersøgelse tale om et øjebliksbillede hos én årgang (2021-2022) af teopæd-kandidater, og der kan ikke på baggrund af undersøgelsen siges noget generelt om det oplevede match mellem de kompetencer, kandidaterne oplever at have fået med sig fra deres universitetsuddannelser, og de kompetencer, de oplever at have brug for i deres nuværende job. Betragter man imidlertid årgangen alene, kan det konkluderes, at denne grundlæggende oplever et godt match, men samtidig giver udtryk for, at der er meget de gerne ville have haft mere af eller være bedre til. Særligt inden for området IT, fremmedsprogstilegnelse/-didaktik og vejledning/undervisning og evaluering. 

Vidensnotater Arbejdsmarked Universitet / sproguddannelser Teoretisk pædagogikum Undervisningskompetence

Relateret materiale

Relaterede emner

Arbejdsmarked
Find materialer om fremmedsprog i relation til arbejdsliv og karriere.
;