Få inspiration fra NCFF til at arbejde med konkrete temaer i undervisningen.

En fagdidaktisk maggi-terning

I NCFF's temahæfter sætter vi fokus på forskellige emner inden for særligt fremmedsprogsdidaktikken. Materialerne giver en kort introduktion iklædt anvisninger til yderligere information og inspiration.